VIDES oslavuje štvrťstoročnicu!

(Trevi, 4. decembra 2012) – Medzinárodná dobrovoľnícka organizácia VIDES vznikla v Taliansku 30. novembra 1987. Už ubehlo odvtedy presne 25 rokov, a preto celý november my, VIDES-áci oslavujeme! 

Naše oslavy začali začiatkom mesiaca účasťou na X. Medzinárodnom Kongrese v Trevi v Taliansku, kde sa stretli dobrovoľníci z takmer 40 krajín sveta. Heslom tohto stretnutia bolo: „Rejoice – Recall – Renew“. Rôznymi prednáškami, diskusiami, prezentáciami práce v jednotlivých krajinách kde je VIDES prítomný a prácami v skupinách, sa spoločne bilancovalo, ale sa aj hľadali nové výzvy a vízie do ďalšieho obdobia. Pre našu slovenskú 9-člennú výpravu boli najväčším zážitkom diskusie a stretnutia s generálnym predstaveným saleziánov, s don Pasqual Chavezom a s generálnou predstavenou sestier saleziánok, sr. Yvonne Reungoat. Veľmi oslovujúce boli pre viacerých členov slovenskej výpravy slová Madre Yvonne: "Počúvajme jedni druhých, sme spoločne realizátormi veľkých ideálov. Mladí dobrovoľníci sú realizátormi životných snov." A tiež: "Nechajte sa vždy, neprestajne dotýkať (Bohom), majte odvahu, počúvajte nové výzvy a zdieľajte sa s ostatnými." Don Chavez ich oslovil výrokom: "Učte tých čo sú vám zverení, aby tu boli pre druhých."

Účasť na Medzinárodnom Kongrese sa pre našich mladých zavŕšila krátkou návštevou Assisi a síce krátkou, ale o to intenzívnejšou, prehliadkou koreňov saleziánskej rodiny. Valdocco mladých očarilo, ale tých pár hodín si žiada v budúcnosti ešte ďalšiu návštevu.

A oslavy pokračujú! Oslavy 25.ky a slovenských 9. narodenín prebiehali na prvom stretnutí VIDESákov v rozprávkovom duchu, ale stále s vedomím, že pravý Rozprávkový život všetkých ešte len čaká … vo Večnosti! 

Preto do ďalších rokov prajeme VIDESu, aby privádzal do Rozprávkového života stále viac a viac mladých ľudí! 

2012_12_4_vides2.jpg

2012_12_4_vides1.jpg

Informovala: Veronika Kamená

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.