Viera do vrecka: Kňaz alebo psychológ?

(Bratislava, 9. apríla 2018) – Rozhovor medzi štyrmi očami, diskrétnosť, empatia… Profesie kňaza a psychológa sa môžu niekomu zdať podobné, možno až nahraditeľné jedna druhou. V najnovšej relácii Viera do vrecka sme zašli za odborníkmi a zisťovali sme, na ktorého sa kedy obrátiť.

Čo je príčinou duševných chorôb a aký je rozdiel medzi psychológom a psychiatrom objasní český psychiater, spisovateľ a gréckokatolícky kňaz Max Kašparů.   

Na otázky ako vyzerá návšteva psychológa a čo je jej cieľom odpovie  klinická psychologička a autorka brožúrky Kňaz alebo psychológ? z vydavateľstva Don Bosco Judita Stempelová.

Dokáže psychické zdravie ovplyvniť duchovný život? Opýtali sme sa saleziána Cyrila Slíža, ktorý je kňazom a zároveň psychológom. Prezradí, v čom vidí prínos kňaza a psychológa a prečo sú muži menej otvorení odbornej pomoci.

Dokáže viera a duchovný život nahradiť pomoc psychiatra alebo psychológa? Ako správne vnímať obdobie krízy poradí pastorálna poradkyňa sr. Marta Andraščíková SSS.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.

 

Úryvok z brožúrky Kňaz alebo psychológ?

„Mnoho ľudí od kňazov očakáva, že budú pre nich psychológmi. Potom bývajú sklamaní z ich usmernenia či časového obmedzenia. Kňaz však v rámci svätej spovede nemá dostatok času na podrobnú analýzu prípadu, i keď sa dopytuje na isté okolnosti, ktoré spovedajúci neraz zahmlieva. Ak kňaz potrebuje viac času na analýzu, sám spovedajúcemu odporúča, aby za ním ešte prišiel inokedy. Niekomu môže kňaz odporučiť návštevu lekára, psychológa alebo aj psychiatra. Tu ľudia najčastejšie prežívajú sklamanie.“

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.