Viera do vrecka: Prečo sa mám postiť?

(Bratislava, 12. februára 2018) – Pôstne obdobie sa nám niekedy môže javiť ako namáhavý a nie vždy úspešný boj so sebou samým. Prečo to vlastne robíme? O predsavzatiach, význame pôstu a osobnej skúsenosti s ním porozprávajú kňazi Marek Orko Vácha, Cyril Brázda OFM a Marián Gavenda.  

Český kňaz, teológ, prírodovedec, pedagóg a známy spisovateľ Marek Orko Vácha prezradí, prečo je podľa neho pôstna doba jednou z najkrajších období v roku. Vysvetlí, prečo je dobré trénovať pevnú vôľu a poodhalí mystickú rovinu pôstu.

Jeden zo svahov pohoria Javorníky neďaleko Lysej pod Makytou ukrýva kamennú františkánsku pustovňu Premenenia Pána. Podľa vzoru svätého Františka z Assisi tu pustovníckym spôsobom života žijú traja bratia františkáni, medzi nimi kňaz br. Cyril Brázda OFM. V atmosfére ticha a skrytosti nám porozprával, ako vytrvať v modlitbovom zápase a tiež o tom, ako sa prostredníctvom pôstu môžeme stať príhovorcami a zvolávať na svet Božie požehnanie.

Niekoľko tipov ako si dobre zvoliť pôstne predsavzatie a vytrvať v ňom až do konca nám dal aj otec Marián Gavenda autor brožúrky z vydavateľstva Don Bosco s názvom Pôst neznamená len nejesť mäso.

Predchádzajúce časti Viery do vrecka nájdete na saleziánskom Youtube kanáli.


 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.