Virtuálna prehliadka baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne (+ VIDEO)

(Turín, 23. júla 2021) – Bazilika Panny Márie Pomocnice v Turíne je drahokamom prvotného oratória dona Bosca na Valdoccu. Postavená bola v rokoch 1863 až 1868 a pre dona Bosca bola doslova splneným snom. Na začiatku slúžila ako miesto modlitby pre chlapcov oratória, ale neskôr sa stala centrom novozaloženej saleziánskej kongregácie a dnes je bijúcim duchovným srdcom celosvetovej saleziánskej rodiny.

V marci 2020 koordinátori saleziánskej rodiny provincie SUE (USA východ a Kanada) požiadali dona Mikea Pacea, zástupcu riaditeľa Múzea domu Dona Bosca, aby pripravil virtuálnu prehliadku baziliky. „Bolo to pre mňa ako pozvánka na svadbu, aby som lepšie spoznal a viac miloval baziliku a Madonu dona Bosca,“ komentoval don Pace. Teraz je teda k dispozícii virtuálna prehliadka so sprievodcom –momentálne v angličtine, s titulkami v taliančine a kórejčine, ale čoskoro aj v španielčine – ktorá pomáha, aby sme baziliku vnímali ako nádherný gobelín histórie, spirituality, mariánskej a saleziánskej zbožnosti.

Časť I.: Dejiny, umenie a architektúra

Pre dona Bosca bolo umenie a architektúra vždy v službách výchovy a katechézy. V tejto súvislosti sa prvá časť návštevy zameriava na tieto otázky: Prečo si don Bosco vybral za predlohu svojej fasády renesančnú baziliku sv. Juraja v Benátkach? Ktoré pasáže Svätého písma a ktoré udalosti z dejín Cirkvi sú tam zobrazené? Prečo je na kupole socha Márie Matky milosrdenstva, ak je bazilika zasvätená Panne Márii Pomocnici? Aké sú historické korene úcty k Panne Márii „Pomocnici kresťanov“? Kedy a prečo bazilika hneď podstúpila dve veľké rekonštrukcie? Kto boli hlavní umelci zodpovední za jej výzdobu? Aké posolstvo chcel don Bosco odkázať prostredníctvom obrazu Panny Márie Pomocnice v oltárnom obraze, ktorý sa stal ikonou uznávanou na celom svete ako „Madona dona Bosca“? Ako bazilika odovzdáva oddanosť dona Bosca k „trom bielym láskam“ (Eucharistia, Panna Mária, pápež)? Ako sa dali dohromady viera a financie, aby zafinancovali taký veľký kostol?

Časť II.: Hrdinovia saleziánskej rodiny

Druhá časť virtuálnej návštevy sa zameriava na „hrdinov saleziánskej rodiny“, ktorí sú uctievaní na bočných oltároch a v Krypte relikvií: sv. Máriu Dominiku Mazzarellovú, sv. Dominika Savia, sv. Františka Saleského, blahoslaveného Michala Ruu a blahoslaveného Filipa Rinaldiho (1. a 3. nástupca dona Bosca) a saleziánskych prvomučeníkov Mons. Alojza Versiglia a dona Kalixta Caravaria. Špeciálna pozornosť sa venuje oltáru sv. Jozefa, ktorý je jediným oltárom, ktorý zostal nezmenený od doby, keď ho don Bosco postavil a požehnal.

Táto časť vrcholí predstavením oltára dona Bosca, ktorý nahradil pôvodný oltár zasvätený svätému Petrovi ako Kristovmu vikárovi. Don Bosco je tu uctievaný od svojho blahorečenia, ktoré sa uskutočnilo 2. júna 1929, keď sem bolo prevezené jeho telo zo saleziánskej školy na Valsalice. Slávu vzkriesenia očakáva pri oltári, kde dvadsať rokov denne slávil sv. omšu.

Časť III.: Misia

Na záver sa virtuálna prehliadka zamýšľa nad misijným rozmerom baziliky. Z orechovej kazateľnice v lodi kostola don Bosco v roku 1875 začal 1. saleziánsku misijnú výpravu pod vedením dona Giovanniho Cagliera, budúceho biskupa a kardinála. Video skúma niektoré úprimné slová, ktoré pri tejto príležitosti don Bosco povedal. Tieto slová dodnes znejú v bazilike a umožňujú nám uvažovať o poslaní saleziánov a saleziánskej rodiny v Cirkvi a vo svete.

Časť IV.: „Náš kostol, dom našej Matky“

Pri základoch baziliky sú slová, ktoré Mária adresovala donovi Boscovi, keď mu prezradila svoju túžbu postaviť tento kostol: Hic est domus mea, inde gloria mea (Toto je môj dom, odtiaľ vyjde moja sláva).

„Tieto slová, ktoré inšpirovali dona Bosca k uskutočneniu toho, čo sa zdalo ako nesplniteľný sen, inšpirovali aj toto video,“ hovorí don Pace. „Mnoho saleziánov a ctiteľov Panny Márie Pomocnice nikdy nebude mať tú česť navštíviť Valdocco. Pre nás, ktorí tu slúžime Kongregáciám, sa táto výsada stáva zodpovednosťou: sprístupniť túto baziliku saleziánskemu svetu v ich jazyku. Rovnako ako naša milujúca matka Mária nielen víta svoje deti, ktoré môžu prísť na Valdocco, ale aj z Valdocca jej láska objíma všetky jej deti široko ďaleko po celom svete. Dúfame, že toto video môže byť akousi skúsenosťou objatia zo strany našej Matky.“

Na produkcii tejto virtuálnej prehliadky spolupracovali muži i ženy, laici, rehoľníci i kňazi: v prvom rade Katia Fiorito, ktorá ju natočila a upravila, a don Mike Pace, salezián kňaz, ako sprievodca. Spolupracovala aj Saleziánska informačná agentúra ANS, ktorá mala na starosti fotografie (v HD rozlíšení) a zábery z dronu; rektor a vicerektor baziliky don Guido Errico a don Vincenzo Trotta a don Maurizio Palazzo, dirigent kapely baziliky, ktorý zabezpečoval hudobnú podporu.

Virtuálna prehliadka baziliky s donom Paceom trvá asi hodinu.

ANS, OnMiSDB

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.