Vo farnostiach Senohrad i Bytčica si môžete uctiť relikviu prvého stupňa dona Titusa

(Slovensko, 28. februára 2018) – Relikviu prvého stupňa pre farnosť Senohrad priniesol osobne z Ríma vicepostulátor procesu blahorečenia don Jozef Slivoň SDB. Počas svätej omše slúženej v piatok 23. 2. 2018 v Kaplnke sv. Jána Nepomuckého – miestnymi veriacimi nazývanej "Ružencová kaplnka" – vo svojej homílii don Slivoň zdôraznil, že Titus Zeman je nielen mučeník pre povolania do zasväteného života, ale aj pre povolania do manželského stavu. Svätú omšu spolu s donom Slivoňom koncelebroval aj miestny farár Ladislav Zajac a vojenský duchovný z Lešti plk. František Bartoš. Na záver svätej omše si každý prítomný veriaci uctil bozkom relikviu a dostal s ňou osobitné požehnanie.

2018 02 28 relikvie2

"Veríme, že aj na príhovor blahoslaveného dona Titusa Zemana znovu aj z tunajšej farnosti si dobrotivý Boh povolá do svojej služby chlapcov či dievčatá, mužov a ženy, ktorí budú ochotní zasvätiť sa službe Bohu i ľuďom a ohlasovať radostnú zvesť evanjelia slovom aj príkladnou službou svojho života," píše o. Zajac. V súčasnosti zo Senohradu pochádzajú 3 diecézni kňazi a 1 rehoľný kňaz v aktívnej službe a 1 rehoľná sestra.

2018 02 28 relikvie1 Pri relikviári blahoslaveného don Titusa si budú môcť mladí v Senohrade každý štvrtok v mesiaci v modlitbách vyprosovať rozlíšenie svojho povolania – teda či ich Pán volá do svojej služby alebo dostali povolanie do kresťanského manželstva.

2018 02 28 relikvie3

Ďalšiu relikviu dona Titusa Zemana uviedli k verejnej úcte počas slávnostnej svätej omše 30. januára v Kostole sv. Imricha vo farnosti Bytčica v Žiline. Relikvia je dočasne umiestnená na pravom bočnom oltári Nepoškvrneného počatia Panny Márie, kým nedostane trvalé miesto. Svätú omšu slúžili spolu s miestnym farárom Michalom Kopeckým aj Pavol Dzivý SDB a Pavol Pillár SDB. Na konci svätej omše bola možnosť uctiť si relikvie. Udalosť prilákala okolo 200 veriacich.

2018 02 28 relikvie4

Informoval: Ladislav Zajac/Juraj MieresFoto: Jozef Tryzna/Tomáš Jaroš

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.