Vo Fryštáku sa konalo stretnutie provinciálnych rád saleziánov spolupracovníkov

(Fryšták, 6. júna 2019) – Počas prvého júnového víkendu sa neďaleko Zlína vo Fryštáku zišlo viac ako 30 spolupracovníkov z českej a slovenskej provinciálnej rady spolu s manželmi a manželkami. Okrem Stanislava Veselského, člena svetovej rady ASC za región Európa stred a východ, bol medzi nimi prítomný aj don Eusebio Muňoz, hlavný delegát pre saleziánsku rodinu.

Stretnutie začalo slávením svätej omše a pokračovalo vzájomným predstavením sa. Ťažiskovým dňom bola sobota. Stanislav Veselský na úvod pripomenul veľkosť rodiny saleziánov spolupracovníkov a v mene svetovej rady povzbudil nielen prítomných členov provinciálnych rád, ale aj všetky miestne rady k hlbšiemu štúdiu Charty charizmatickej identity a ostatných dokumentov ASC. Doobeda ešte stihla každá rada prejednať interné záležitosti a na záver sa všetci zišli pri slávení svätej omše na mariánskom pútnickom mieste Provodov.

Ďalšou časťou programu bola návšteva Luhačoviec, kde pramenia mnohé liečivé vody, napr. Vincentka. Po prechádzke mestom sa spolupracovníci podvečer vrátili späť do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku, kde ich čakala pripravená grilovačka a večerné posedenie.

V nedeľu sa im počas homílie a aj po nej prihovoril don Eusebio Muňoz. Poukázal na mnohé bohatstvá celosvetovej saleziánskej rodiny a povzbudil spolupracovníkov k ešte väčšej horlivosti v povolaní a k apoštolskej odvahe. Spoločný víkend zakončili návštevou hrobu Božieho služobníka Ignáca Stuchlého na miestnom cintoríne.

Zdroj: www.ascslovakia.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.