Vo Svätom Jure si pripomenieme 100. výročie narodenia saleziána Jána Mikesa

(Svätý Jur, 4. januára 2024) – Na život a osobnosť saleziána kňaza, trpiteľa pre vieru a rodáka zo Svätého Jura budeme spomínať v nedeľu 7.1. na sv. omšiach o 7:30 hod. a 9:00 hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Svätom Jure. Po skončení sv. omše, ktorá začína o 9:00 hod. bude nasledovať krátky program pri hrobe na dolnom cintoríne vo Svätom Jure. Celebrantom a kazateľom bude salezián don Jozef Luscoň, SDB.

Krátky životopis

Don Ján Mikes (9.1.1924 – 26.6.1967), „salezián so záhadnou smrťou“, sa narodil 9. januára 1924 vo Svätom Jure. Prvé sľuby zložil 16. augusta 1942. Barbarská noc prekazila jeho teologické štúdiá. Bol internovaný v Podolínci, v Pezinku a potom v PTP v Čechách. V marci 1951 ho tajný biskup Pavol Hnilica tajne vysvätil za kňaza. Po skončení vojenčiny v roku 1954 sa zamestnal v stavebnom závode v Bratislave a veľa pracoval s mladými v tajných krúžkoch, organizoval aj duchovné cvičenia. Štátna bezpečnosť ho sledovala, vyšetrovala a v procese s provinciálom Bokorom bol v roku 1956 odsúdený za velezradu, lebo „zneužitím náboženského cítenia občanov všemožne sa snažili rozvracať morálno-politickú jednotu a socialistické uvedomenie nášho ľudu“. Vo väzení strávil takmer dvadsať mesiacov. Po prepustení absolvoval ešte strojnícku priemyslovku a v Bratislave pokračoval v apoštoláte v krúžkoch s mladými. Pred maturitami odišiel 26. júna 1967 so spolužiakmi kúpať sa na Senecké jazerá. Tam sa za dodnes neobjasnených okolností utopil; štátne orgány udalosť nikdy nevyšetrili. Mal 43 rokov. Biskup Ambróz Lazík ho pochoval v rodisku ako kňaza.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.