Vo Svätom Jure si pripomenuli 100. výročie narodenia dona Jána Mikesa

(Svätý Jur, 16. januára 2024) – Vo Svätom Jure sa 7. januára konala spomienka na tajne vysväteného kňaza saleziána, trpiteľa pre vieru a miestneho rodáka dona Jána Mikesa (1924 – 1967) pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Program sa začal svätou omšou v piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice. Hlavným celebrantom bol salezián don Jozef Luscoň. Na úvod ho privítal miestny farár vdp. Pavol Póša.

Po sv. omši nasledovalo položenie venca a krátka modlitba pri hrobe dona Mikesa na cintoríne. Kvôli nepriaznivému počasiu sa ďalší program konal v dome smútku. Utrpenie, väznenie, tajnú pastoračnú činnosť a tragickú smrť saleziána v príhovore predstavil predseda KPVS Peter Sandtner. Nasledovala modlitba za zosnulého a na záver sa prihovoril spolužiak dona Mikesa zo saleziánskeho gymnázia v Šaštíne a príslušník PTP Anton Paulech a zástupca rodiny Kamil Morvay.

Informoval: Peter SandtnerFoto: Martin Petrík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.