Vo Vajnoroch predstavili doposiaľ nepoznaný list bl. Titusa Zemana

(Vajnory, 7. októbra 2021) – Vo farskom kostole vo Vajnoroch sa 30. septembra slávila svätá omša pri príležitosti 4. výročia blahorečenia Titusa Zemana. Don Jozef Luscoň počas homílie predstavil list dona Titusa, ktorý v júni roku 1948 napísal svojmu žiakovi Alexandrovi, a v ktorom ho povzbudzuje, aby nasledoval svoje duchovné povolanie. Podľa dona Luscoňa je list o to vzácnejší, že Titus Zeman bol praktik a veľa toho nenapísal.

Don Titus ako katechéta veľmi dobre poznal Alexandra, študenta biskupského gymnázia v Trnave. „Nakoľko ho oslovuje veľmi dôverne – drahý Šaňo, Šaňko, – je predpoklad, že ho aj duchovne sprevádzal. No keďže sa školský rok končil a Šaňo ešte nedodal potrebné dokumenty k vstupu do noviciátu, don Titus ho všemožne povzbudzuje, aby tak urobil,“ priblížil obsah listu don Luscoň.

Podľa neho je list svedectvom, že blahoslavený mučeník za duchovné povolania si všímal mladých okolo seba, „pozeral na nich z uhla: čo s nimi zamýšľa Pán. V naplnení toho vidí ich šťastie.“ List dokazuje aj to, že don Titus žil myšlienkou na prebudenie duchovných povolaní aj v normálnych časoch.

V liste badať vplyv starej dobrej saleziánskej školy: upravený krasopis, potrebné náležitosti listu – oslovenie, dátum, záverečný podpis.

Aj keď sa Alexander napokon oženil a stal sa obľúbeným lekárom, z jeho rodiny vzišlo kňazské povolanie. Saleziánom doposiaľ nepoznaný list darovala manželka už nebohého študenta; saleziáni sú jej za vzácny dar veľmi vďační.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.