Vo Vajnoroch si pripomenú výročie blahorečenia Titusa Zemana

(Vajnory, 27. septembra 2021) – Saleziáni dona Bosca a Farský úrad vo Vajnoroch srdečne pozývajú na svätú omšu pri príležitosti 4. výročia blahorečenia mučeníka za duchovné povolania dona Titusa Zemana. Slávnosť sa uskutoční 30. septembra o 18:30 v kostole vo Vajnoroch.

Počas homílie budú predstavené myšlienky z listu dona Titusa, ktorý vlastnoručne napísal svojmu žiakovi a v ktorom ho povzbudzuje, aby nasledoval a rozvinul svoje duchovné povolanie. Zároveň budeme všetci prosiť za nové povolania pre Cirkev.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.