Vo vedení saleziánov na Slovensku bude po prvý raz nerehoľník, zodpovedať bude za misie

(Bratislava, 6. júla 2023) – Do vedenia rehole Saleziánov don Bosca na Slovensku sa po prvý raz dostal veriaci laik, teda nie kňaz či rehoľný brat. Za oblasť misií bude zodpovedať dlhoročný spolupracovník saleziánov pôsobiaci aj v rámci tretieho sektora či na misiách v zahraničí Ján Rešutík.

V doterajšej histórii saleziánov na Slovensku boli tzv. delegátmi, teda zodpovednými za kľúčové oblasti riadenia rehole, výlučne saleziáni. Od začiatku júla však na pozíciu delegáta pre misie nastúpil laik Ján Rešutík.

„Vďaka synodálnemu procesu, ktorý aktuálne prebieha v Cirkvi, sa intenzívnejšie hovorí o úlohe veriacich laikov. Pre nás, saleziánov, je spolupráca s nimi hlboko zakorenená v našej charizme. Všetky saleziánske strediská na Slovensku fungujú aj vďaka dlhoročnej kooperácii rehoľníkov a laikov. Ide teda o prirodzené nadviazanie a prehĺbenie doterajšej praxe,“ vysvetľuje Peter Timko, provinciál saleziánov na Slovensku. Skúsenosti s takouto spoluprácu s laikmi majú aj vo viacerých zahraničných saleziánskych provinciách, kde vyššie riadiace posty zastávajú aj veriaci laici a laičky už niekoľko rokov.

J. Rešutík bude mať na starosti riadenie oblasti misií, a zároveň vedenie občianskeho združenia SAVIO zameraného na rozvojovú spoluprácu. „Byť misionárom pre nás, saleziánov, znamená prijímať hodnoty národov, deliť sa s nimi o ich úzkosti i radosti a takto ohlasovať živého Krista. A deje sa to i cez všetky aktivity, humanitárne aj vzdelávacie, ktoré pomáhajú skvalitňovať životy mladých ľudí v krajinách tretieho sveta. Človek, ktorý túto oblasť vedie, musí byť jazykovo zdatný, mať manažérske zručnosti a vedieť dobre komunikovať s rôznorodými partnermi. Preto sme sa rozhodli osloviť práve Jána a som veľmi rád, že súhlasil,“ dodáva P. Timko.

Ján Rešutík pôsobil s prestávkami od roku 2007 v mimovládnej organizácii SAVIO, ktorá sa venuje pomoci deťom a mladým v rozvojových či vojnou poznačených krajinách, v súkromnej sfére pôsobil na manažérskych pozíciách. V roku 2021 strávil s celou rodinou 4 mesiace v Keni, kde ako expertný dobrovoľník pomáhal vzdelávať pracovníkov v centre Bosco Boys v Nairobi.

„V občianskych organizáciách často chýba manažérsky pohľad na nastavenie fungovania, ktorý môže prispieť k dlhodobej udržateľnosti a kontinuite. Preto by som do práce misijného delegáta rád priniesol aj moje doterajšie skúsenosti z tohto prostredia,“ hovorí J. Rešutík. Na pozícii tiež zúročí vhľad do fungovania rehole saleziánov, ako aj skúsenosti z neziskového sektora. Priznáva, že táto zmena môže priniesť viacero nových situácií, keďže pre slovenské saleziánske prostredie ide o novinku. „Som presvedčený, že táto kombinácia môže priniesť veľa úžitku tak ľuďom, ktorým pomoc poskytujeme, ako aj ľuďom, ktorí cez nás chcú pomáhať druhým. Prepojenie dobrej praxe založenej na saleziánskych princípoch a skúsenosti z mimorehoľného sveta má potenciál priniesť ešte väčšiu kvalitu a pridanú hodnotu,“ vysvetľuje J. Rešutík.

Aktuálne slovenskí saleziáni pôsobia v 8 krajinách, rozbehnutých je 9 projektov, ktoré prinášajú pomoc tisíckam detí. „Ide skutočne o rozsiahlu agendu a prácu s množstvom rozličných ľudí. Čo je na jednej strane výzva a na druhej strane aj veľký záväzok, aby boli procesy nastavené čo najviac efektívne a transparentne,“ podčiarkol misijný delegát J. Rešutík.

O Jánovi Rešutíkovi: Ján Rešutík navštevoval saleziánske gymnázium v Šaštíne, študoval filozofiu na pápežskej univerzite v meste Nave a neskôr si vzdelanie rozšíril aj o odbor sociálnej práce na Univerzite sv. Alžbety. Pracoval ako dátový analytik v nadnárodnej spoločnosti. Od roku 2007 s prestávkou zastával post riaditeľa kancelárie SAVIO o. z. V roku 2018 začal pracovať ako CRM implementátor a šecialista na databázy v neziskovom sektore. Tieto skúsenosti využil pri mnohých úspešných fundrasingových kampaniach. Pôsobil aj ako konzultant pre ďalšie neziskové organizácie. V roku 2020 ako expertný dobrovoľník na CRM systémy strávil s rodinou 4 mesiace v Nairobi. V roku 2012 zložil prísľuby a stal sa členom Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku. S manželkou Máriou má 3 deti, žijú v Bratislave.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.