Vo veku 88 rokov zomrel salezián don Štefan Šilhár

(Bratislava 11. mája 2021) – Salezián kňaz don Štefan Šilhár, rodák z Pezinka a dlhoročný člen saleziánskej komunity v Bratislave na Miletičovej, zomrel v utorok 11. mája 2021 v ranných hodinách. V Cirkvi a Saleziánskej kongregácii prežil 71 rehoľného a 61 rokov kňazského života. Zaopatrený sviatosťami zavŕšil svoj život v nemocnice v Ružinove.

Pohrebné obrady a zádušná svätá omša budú v piatok 14. mája 2021 o 10:00 h vo farskom Kostole Márie Pomocnice v Bratislave – Miletičovej. Pochovaný bude na cintoríne Bratislava-Vrakuňa v saleziánskej hrobke o 12:00 h. Zádušná svätá omša bude vysielaná online na kanále „Mileticka“ na www.youtube.com.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

2021 05 11 zomrel-silhar1

Životopis zosnulého dona Štefana Šilhára

Salezián kňaz PhDr. Štefan Šilhár sa narodil 2. júla 1932 v Pezinku. Svoje gymnázialné štúdiá absolvoval postupne v Bratislave, Trnave a Modre. V lete 1948 vstúpil do saleziánskeho noviciátu a po roku zložil 16. augusta 1949 svoje prvé rehoľné sľuby. Ako mladučkého rehoľníka aj jeho zastihla Barbarská noc a násilné zrušenie rehoľných domov. Ako 19-ročný ušiel v posledný októbrový deň 1951 cez rieku Moravu do Rakúska, aby napokon po viacerých dobrodružných udalostiach prišiel 4. decembra 1951 do Turína. V Taliansku vyštudoval teológiu a 1. júla 1959 bol v Bazilike Márie Pomocnice vysvätený za kňaza. Primície v rodnom Pezinku mohol sláviť až v roku 1968.

V roku 1963 dosiahol na univerzite v Oxforde diplom z angličtiny, ktorú potom aj aktívne vyučoval. Nadobudol si aj znalosť ďalších cudzích jazykov a ako univerzitný profesor pôsobil vo viacerých krajinách. Rovnako častejšie vypomáhal kňazskou službou v Anglicku, Nemecku, Spojených štátov amerických, v Kanade či vo Svätej Zemi. V Španielsku získal diplom z katechetického kurzu. Určitý čas vypomáhal aj na nunciatúre v Bonne v Nemecku.

V samotnom Taliansku strávil tridsať rokov, vyučoval ako profesor filozofiu a jazyky. Od roku 1986 sa v Ríme venoval výlučne sprevádzaniu slovenských pútnikov, s mnohými z nich udržiaval živú korešpondenciu aj mnoho rokov potom. Jeho osobný diár prezrádza, že počas tých rokov služby sprevádzal vyše 23 000 veriacich.

Don Štefan Šilhár bol aj umelecky nadaný, hral na husle a harmónium, publikoval básne v mládežníckych časopisoch. Rád sa venoval s odborným prístupom prekladom najmä z nemčiny, francúzštiny, taliančiny i latinčiny (preložil prvú encykliku Jána Pavla II. Redemptor hominis), pripravil viaceré publikácie, ktoré vyšli či už najprv v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme alebo potom v Spolku svätého Vojtecha na Slovensku.

2021 05 11 zomrel-silhar2

Na Slovensko sa don Štefan Šilhár vrátil po 41 rokoch, v septembri 1992, ako 60-ročný. Bol začlenený do saleziánskej komunity v Bratislave-Miletičovej, pastoračne vypomáhal v tamojšej farnosti aj vo farnosti Daliborovo námestie. Sedem rokov vyučoval filozofické predmety aj hebrejský jazyk v saleziánskom študentáte v Žiline.

Don Štefan Šilhár odovzdal svoju dušu Pánovi v utorok 11. mája 2021 v nemocnici v Bratislave-Ružinove.

Spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.