Vo Veľkom Bieli sa stretli saleziánski múdri starci

(Veľký Biel, 25. apríla 2022) – Bezprostredne po Veľkej noci, 20. a 21. apríla, sa uskutočnilo stretnutie saleziánskych múdrych starcov, t.j. spolubratov nad 65 rokov. Akcia sa začala v stredu večer, kedy do Veľkého Bielu na spoločnú večeru spojenú s oslavou 70. narodenín dona Jozefa Tótha dorazilo 13 saleziánov.

V daný večer nechýbala ani modlitba vešpier, spontánne rozhovory, ako aj spoločné zdieľanie tým, kto čím žil za uplynulé dva „koronové“ roky. Po oficiálnom ukončení večera požehnaním Panny Márie Pomocnice, dobrá atmosféra pokračovala pri spontánnych rozhovoroch a spevoch pri harmonike.

Na ďalší deň, hoci už v zmenšenom počte, nakoľko niektorí museli ísť za svojimi povinnosťami, stretnutie pokračovalo púťou do Šaštína. Tu slávili saleziáni sv. omšu, ktorej predsedal provinciálny vikár don Peter Jacko.

Vo svojom príhovore pripomenul, že skutočná múdrosť pochádza od Pána a hoci vek a telesné obmedzenia sa zvyšujú, srdce saleziána by malo mať naďalej mladého ducha. V závere sa všetkým spolubratom poďakoval a pozval ich, aby sa o svoju múdrosť delili s ostatnými, a aby pre mladších spolubratov boli povzbudením v horlivosti a nadšení.

Po sv. omši boli účastníci navštíviť najstaršieho „múdreho starca“ dona Josého – Jozefa Hrdého v miestom penzióne. Nezabudli zájsť ani na miestny cintorín, kde sa pomodlili za predchodcov vo viere a v povolaní. Pred odchodom spoločne zaspievali pieseň „Nastokrát buď pozdravená Pomocnica kresťanov“.

Stretnutie sa ukončilo slávnostným obedom v reštaurácii v Malackách. Spolubratia boli nadšení zo stretnutia a domov odchádzali s pokojom v duši a s nádejou, že zo stretnutia sa stane každoročná tradícia.   

Informoval: Pavol Drška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.