Vo Vištuku KPVS odhalila tabule Ernestovi a Ľudovítovi Macákovcom

(Vištuk, 18. októbra 2021) – Vo Vištuku Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Farnosťou Vištuk a obcou Vištuk 17. októbra odhalila pamätnú tabuľu miestnym rodákom, kňazom saleziánom donovi Ernestovi Macákovi (pri príležitosti 5. výročia úmrtia) a donovi Ľudovítovi Macákovi (pri príležitosti 100. výročia narodenia).

Program sa začal svätou omšou vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval don Jozef Luscoň SDB. Na úvod ho privítal miestny farár Ján Záhradník a starostka Mária Vráblová. Po sv. omši sa prítomní presunuli pred rodný dom bratov Macákovcov, kde všetkých privítal predseda KPVS Peter Sandtner. Starostka Mária Vráblová so zástupcom KPVS Michalom Radošinským spoločne odhalili pamätnú tabuľu za zvukov fanfár dychovej hudby Vištučanka.

Vence k nej položili Mária Vráblová (za obec a farnosť Vištuk) a Karol Jurčovič (za KPVS). Počas kladenia vencov znela pieseň o bratoch Macákovcoch. Následne predniesla príhovor starostka Mária Vráblová a synovec blahoslaveného dona Titusa Zemana Michal Radošinský za KPVS. Na záver pamätnú tabuľu požehnal don Jozef Luscoň.

Videozáznam z priameho prenosu TU a TU.

Informoval: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.