Vo Vrútkach sa stretli zástupcovia stredísk Domky

(Vrútky, 7. decembra 2017) – Tohtoročného Stretnutia strediskových rád Domky sa zúčastnili zástupcovia jednotlivých stredísk z celého Slovenska. Formačný a vzdelávací program striedali bloky diskusií, zábavného programu, ale aj praktických informácií zo sekretariátu. Skupina 55 účastníkov prežila prvý decembrový víkend v Hoteli Junior Piatrová v zasnežených Vrútkach.

Program víkendového stretnutia tvorili vo veľkej miere workshopy, ktoré vypĺňali stretnutia a diskusie s hosťami zvučných mien. Na témy Synoda o mládeži 2018, Godzone Tour či Národné stretnutie mládeže P18 sa rozprávali s Ondrejom Chrvalom predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS a predsedom Domky Jánom Holubčíkom SDB. „Cieľom stretnutia strediskových rád bolo jednoducho stretnúť mladých zo stredísk a motivovať ich aj k celoslovenských aktivitám. Chceli sme ich počúvať a najmä počuť, aké sú ich potreby a požiadavky, aby sme efektívnejšie a zodpovednejšie pristupovali k ich plneniu,“ približuje Ján Holubčík.

O práci a prepracovaní sa z Domky na starostovskú stoličku záujemcom spomedzi účastníkov porozprával Jozef Merva, starosta Uzovského Šalgova. Či je možná spolupráca strediska so samosprávou zas priblížil poslanec Mestského zastupiteľstva zo Zlatých Moraviec Pavol Petrovič. Riaditeľ sekretariátu Andrej Skala predstavil Zážitkovú pedagogiku, vďaka čomu sa mladí priučili ako vyťažiť zo zážitku myšlienku. Vzácnym hosťom bola riaditeľka ústredia sesterskej organizácie Laura, združenie mladých Mária Nagyiová FMA, ktorá záujemcov pozvala na čaj a kolo spoločenských hier. Ako spoluautorka hry HRAnica má v tejto oblasti mnohé skúsenosti. „Myslím, že v rámci rozvoja vzájomnej spolupráce medzi našimi organizáciami Laura a Domka je dobré byť prítomný aj na takomto stretnutí ako je SSR, kde sú mladí nielen z našich stredísk. Je to príležitosť budovať vzťahy a neformálne rozhovory, viacej spoznávať iné reality stredísk či iba tak byť medzi mladými pri čaji a káve. Počas hrania spoločenskej hry sme sa mohli viacej spoznať. Dievčatá, ktoré prišli boli rady, že sú so saleziánkou a veľmi rady by dokonca privítali sestry, hoci aj občasne v ich strediskách, kde nie sme prítomné,“ hovorí Mária FMA.

Prítomnosť saleziánov zo stredísk medzi mladými na SSR doplnila účasť delegáta pre saleziánsku pastoráciu mládeže Pavla Boku SDB, ktorý sa so zástupcami zo saleziánskych domkárskych stredísk rozprával na tému spolupráce rehoľníkov a aktívnych mladých v oratóriách. Najbližšie čaká Domku aprílové Valné zhromaždenie, v rámci ktorého sa stretnú aj jednotliví predsedovia stredísk.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.