Vo vydavateľstve Don Bosco vychádza tajný životopis pátra Pia

(Bratislava, 14. septembra 2018) – V roku 2018 oslavujeme dve významné výročia Pátra Pia z Pietrelciny: 100. výročie jeho stigmatizácie a 50. výročie jeho smrti. Pri tejto príležitosti Vydavateľstvo DON BOSCO prináša knižný titul od Francesca Castelliho s názvom Vyšetrovanie pátra Pia – Tajný životopis.

„Kniha sprítomňuje priebeh vypočúvaní v San Giovanni Rotondo dôsledným vizitátorom Carlom Rossim. Čitateľ môže priamo "počuť" pátra Pia opisujúceho, čo sa mu prihodilo, a vnímať, ako to prežíval,“ povedal o knihe riaditeľ vydavateľstva Rastislav Sitár.

V rímskom archíve ležal takmer sto rokov výnimočný dokument, ktorý odkrýva ďalšie tajomstvá Pátra Pia. Obávané Posvätné ofícium totiž v roku 1921 iniciovalo preskúmanie prípadu stigmatizovaného kapucína a vyšetrovanie viedol dôsledný vizitátor, monsignor Raffaello Carlo Rossi. Vďaka Francescovi Castellimu sa vám do rúk dostáva záverečná správa z apoštolskej vizitácie v plnom znení, a tak môžete hlbšie spoznať mystický život svätca zo San Giovanni Rotondo.

Kniha je brožovaná a má 344 strán. Okrem mnohých výpovedí a svedectiev o živote Pátra Pia, vrátane výpovedí jeho samotného, predstavuje aj jednotlivé body obžaloby proti Pátrovi, priebeh vyšetrovania, pochybnosti vizitátora, zápisy z lekárskych prehliadok, ako aj záverečnú správu z apoštolskej vizitácie. Kniha obsahuje autentické fotografie Pátra Pia a donedávna utajenej správy.

Viac o knižnej novinke na www.donbosco.sk.

 

Peter Novák Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.