Vojna pokračuje, ale letné aktivity v sýrskom oratóriu sú späť

(Aleppo, Sýria, 24. júna 2016) – Aj po viac ako piatich rokoch vojna zmáča Sýriu v krvi. Armáda a politici na rôznych frontoch pokračujú v dosahovaní svojich jednotlivých cieľov na škodu spoločného dobra. Stále je tu ale niekto, kto je tvrdohlavejší ako oni: sú to saleziáni, ktorí pokračujú v ponuke mladým z mučeníckeho mesta Aleppo svoje letné aktivity.

Letné aktivity saleziánskeho oratória začali minulý týždeň. okolo 800 chlapcov a dievčat sa zúčastnilo udalosti, ktorú organizovala komunita saleziánov s pomocou takmer 85 animátorov a takmer celej saleziánskej rodiny v Aleppe.

2016 06 24 ANS Syria1

"Napriek vojne a temnote, ktorá z nej vychádza, sa snažíme zasvietiť malé svetielko nádeje v srdciach mladých v Aleppe. S veľkou múdrosťou a starostlivosťou sa snažíme dopraviť deti autobusom do oratória, aby mohli stráviť niekoľko hodín v radosti a pokoji," hovorí don Pier Jabloyan, salezián zo Sýrie.

Téma, ktorú vybrali na tohtoročné letné aktivity sa sústreďuje na milosrdenstvo, začína príbehom proroka Jonáša. "Pre nás je to veľmi relevantná téma, nielen preto, lebo je Milosrdný rok, ale tiež sa nás hlboko dotýka: naša krajina potrebuje milosrdenstvo, to, ktoré prichádza od Boha."

V tejto nemilosrdnej vojne žije mesto v maximálnom opaku: na jednej strane sú ľudia povinní prežívať vojnu v úplnosti, v strachu z mestských prepadov a ostreľovačov, výbuchov, nedostatku verejných služieb, hrozbe smrti a chorôb. Na druhej strane, výchovná komunita sa snaží čeliť každodenným povinnostiam v mieri najviac, ako sa dá, čo najskôr začať s vyučovaním, vychádzkami, hrami, aktivitami. V tomto je saleziánske oratórium ozajstným protagonistom.

"V tomto všetkom sa my, synovia dona Bosca, snažíme robiť čo najlepšie pre chudobných mladých. Pán sám vie, ako sa tu veci vyvinú. Modlite sa za nás, pretože očakávame pred sebou ťažké dni," končí don Jabloyan.

2016 06 24 ANS Syria2

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.