Voľba zástupcov na generálnu kapitulu a diskusie o návrhoch

Štvrtý deň provinciálnej kapituly saleziánov na Slovensku sa niesol v znamení dôležitých volieb a schvaľovania návrhov. Účastníci kapituly zvolili zástupcov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na generálnej kapitule saleziánov, ktorá sa uskutoční v roku 2025. 

Peter Jacko bol zvolený za hlavného zástupcu Slovenska na generálnej kapitule. Prvým náhradníkom sa stal Ján Holubčík. Provinciál Peter Timko, sa zúčastní z pozície práva. 

Účastníci kapituly sa zaoberali návrhmi riadenia kongregácie na všetkých úrovniach. Tieto návrhy sa týkajú rôznych oblastí riadenia a praktického fungovania saleziánskeho života nielen na Slovensku.

Voľba zástupcov na generálnu kapitulu a schválenie návrhov pre kongregáciu sú dôležitým krokom pre saleziánske dielo na Slovensku. Generálna kapitula je najvyšším riadiacim orgánom saleziánskej kongregácie a jej rozhodnutia ovplyvňujú fungovanie saleziánov na celom svete.

Prosím, povoľte marketingové cookies, aby sme vám mohli zobraziť toto video.
Súhlasím s používaním marketingových cookies

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.