Vrámci národného stretnutia mládeže sa uskutoční popoludnie angažovanosti

(Prešov, 13. júla 2018) – Zmyslom popoludnia angažovanosti na P18 je motivovať mladých veriacich k aktívnej službe svojmu okoliu, tak ako si to želá pápež František. Pri tejto príležitosti vychádza v slovenčine DoCat, kniha, ktorá podľa vzoru mládežníckeho katechizmu YouCat prináša v zrozumiteľnej forme sociálnu náuku Cirkvi. Saleziánsky štýl angažovanosti vo svete v najvlastnejšom zmysle slova je výchova a evanjelizácia.

Najtypickejšou mládežníckou formou je potom animátorstvo. Preto cieľom LABoratória, saleziánskeho popoludnia angažovanosti, bude motivovať mladých k autentickej a hlbokej službe animátora, presvedčiť ich, že animátorstvo, prežívané v charizme dona Bosca, je najkrajším svedectvom viery pre ich okolie.

Súčasťou podujatia, ktoré sa uskutoční v Saleziánskom stredisku v Prešove od 27.7. 2018 od 14:30 do 18:00 budú workshopy, priestor pre osobnú modlitbu či priestor na neformálne rozhovory.

Priebežné info na facebooku.

Informoval: Mišo Žák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.