Všetko najlepšie, don Chavez!

(Bratislava, 20. decembra 2012) – Hlavný predstavený Saleziánov dona Bosca, don Pascual Chavez, dnes oslavuje 65. narodeniny. Zo Slovenska mu želáme všetko najlepšie, život naplnený Božou láskou, múdrosť pri rozhodovaní, vytrvalosť v ohlasovaní evanjelia svojím životom a istotu ochrany Panny Márie.

Don Pascual Chavez Villanueva sa narodil 20. decembra 1947 v Mexiku. V roku 1970 zložil večné sľuby a v roku 1973 bol vysvätený za kňaza. Počas svojich štúdií a vyučovania sa venoval najmä Svätému Písmu. V roku 2002 sa stal deviatym nástupcom dona Bosca, následne v 2008 bol znovuzvolený za hlavného predstaveného. Počas svojho pôsobenia navštívil takmer všetky saleziánske provincie na svete vrátane Slovenska. Z jeho poslednej návštevy si nižšie môžete pozrieť fotografie i video.

 

2012_12_20_chavez1.jpg

2012_12_20_chavez2.jpg

2012_12_20_chavez3.jpg

2012_12_20_chavez4.jpg

2012_12_20_chavez5.jpg

Redakcia saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.