Vychádza kniha Teológia tela pre tínedžerov

(Bratislava, 30. septembra 2013) – Vydavateľstvo Don Bosco prináša v týchto dňoch knihu Teológia jeho/jej tela, ktorá je určená najmä tínedžerom, ale aj ich rodičom, učiteľom, animátorom, kňazom, katechétom, jednoducho všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť, a ktorí chcú s nimi diskutovať na takú intímnu tému akou je sexualita.

Autor knihy Jason Evert spolu so svojou manželkou Crystalinou patria medzi známych propagátorov teológie tela a medzi mladými na celom svete si zaslúžili rešpekt a uznanie. Slovenská mládež sa o tom mohla presvedčiť aj na Svetových dňoch mládeže v Madride v roku 2011, kde obaja manželia vystúpili za obrovského aplauzu mladých z celého sveta.

„Vydavateľstvo Don Bosco sa tak snaží priniesť zrozumiteľným jazykom tému, ktorou sa v 129 príhovoroch rozhodol Ján Pavol II. predstaviť krásu Božieho plánu ľudskej lásky – teda aj sexuálnej – a radosti z nej. Je to téma, s ktorou sú mladí denne konfrontovaní a v tomto im chcú saleziáni aj prostredníctvom tejto knihy pomôcť,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Ján Miško. Ján Pavol II. tento nový pohľad na sexualitu, lásku a ľudskú osobu nazval teológiou tela. V predhovore knihy sa čitateľom prihovára aj Christopher West: „Samotné príhovory Svätého Otca pôsobia akademicky a potrebujú byť akoby rozlúsknuté, aby boli prístupné a užitočné pre mladého čitateľa. Uvedomujeme si, že len prekladanie teológie tela do zrozumiteľného jazyka nestačí. Rôzne témy z príhovorov Jána Pavla II. je potrebné vniesť do konkrétnych situácií našich životov. A to sa práve darí Jasonovi Evertovi nielen v tejto knihe.“„Aj nám vo vydavateľstve Don Bosco záleží na tom, aby mladí, zvlášť v tejto dobe, kedy sú základné princípy ľudskej sexuality relativizované, spoznali pravé hodnoty, ktoré do nás vštepil milujúci Boh,“ vysvetľuje Ján Miško.

Kniha Teológia jeho/jej tela vyjde v najbližších dňoch aj ako e-kniha. V prípade záujmu o väčšie množstvo kusov ponúkame množstevné zľavy. Viac informácií a ukážku z knihy nájdete na stránke: http://www.donbosco.sk/tovar/teologia-jeho-jej-tela.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.