Vychádza nová publikácia o donovi Sandtnerovi

(Bratislava, 24. august 2016) – Ja som sadil, ale vzrast dal Boh – to je názov novej publikácie, ktorá práve vychádza vo Vydavateľstve Don Bosco. Životopisná črta saleziána Štefana Sandtnera prichádza v roku, kedy by oslávil 100 rokov od narodenia a zároveň v čase spomienky na 10. výročie úmrtia. Autorkou je Katarína Trenčianska.

Don Štefan Sandtner sa narodil 30. apríla 1916 v Pezinku. Okrem kňazskej služby a sprevádzania mladých ľudí sa venoval literatúre, jeho kroky viedli už po vysvätení za kňaza aj na Filozofickú fakultu, kde študoval odbor filozofia a slovenčina. Vyšlo mu spolu 11 básnických zbierok. Preložil 40 titulov v celkovom náklade 350 tisíc exemplárov. V súhrne vlastnej a prekladovej tvorby vyšlo z rúk dona Štefana Sandtnera pre slovenskú verejnosť 503 tisíc hodnotných kníh. 14. augusta 2006 si ho v skorých ranných hodinách vznešený Pán voviedol do vlasti svetla a pokoja.

Publikáciu Ja som sadil, ale vzrast dal Boh si môžete zakúpiť v predajniach Vydavateľstva Don Bosco či na internete. Krátky životopis dona Sandtnera uvádzame v článku o odhalení pamätnej tabule pri príležitosti nedávneho 1. výročia úmrtia, ktorý nájdete tu.

2016 08 24 kniha Sandtner

tl

foto: Vydavateľstvo Don Bosco

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.