Výchovné rady, zaujímavosti aj novinky opäť prináša časopis Don Bosco dnes

(Bratislava, júna 2023) – S narastajúcim vplyvom digitálnych technológií je úloha rodiča o čosi náročnejšia. Okrem bežných výchovných situácií by mal byť sprievodcom svojich detí aj v spleti aplikácií a online obsahov. Ani pre rodičov, ktorí sú mediálne zdatní, to však nie je vždy jednoduché a aj ich deti vedia často prekvapiť. V aktuálnom čísle časopisu Don Bosco dnes nájdete päť zásad digitálneho rodiča, ktoré vám pomôžu vychovávať v digitálnej dobe.

V tomto roku nás sprevádza Heslo hlavného predstaveného saleziánov dona Artimeho „Byť kvasom v dnešnej v ľudskej rodine“. Z jednoduchého činu na začiatku ako zo skromného kvásku môže v budúcnosti vzniknúť niečo, čo dáva život druhým. Pred dvadsiatimi rokmi začal svoju činnosť na Slovensku VIDES, vďaka ktorému mohlo vyše dvesto mladých ľudí spoznať krásu darovania sa prostredníctvom misijného dobrovoľníctva. Koľko dobra stihli Videsáci spraviť za dve desaťročia a čo znamená pre mladých dobrovoľníkov sa dočítate v rubrike saleziánska rodina.

Don Bosco ako kňaz spoznal prax každoročných duchovných cvičení v jezuitskom duchu. Veľmi si cenil túto pobožnosť, ktorá trvala 7 až 10 dní. Keď sa usadil na Valdoccu, hneď v prvých rokoch sa rozhodol, že túto pobožnosť ponúkne aj mladým. V rubrike memorie biografiche sa tento raz začítame do rozpravy Biografických spomienok o tejto jeho iniciatíve a zistíme koľko námah don Bosco podstúpil aj aké ovocie prinášali.

Domka – Združenie saleziánskej mládeže sa sústavnou činnosťou počas celého roka venuje deťom a mladým, predovšetkým vzdelávacími aktivitami. Ani letné podujatia neunikajú hlavnému cieľu Domky, ktorým je sprevádzanie mladých a vytváranie priestoru pre angažovanosť a zodpovednosť primeranú ich veku a schopnostiam. Čo všetko v lete ponúkne Domka deťom a mladým sa dočítate v článku Zmysluplné leto plné zážitkov.

Nenechajte si ujsť časopis Don Bosco dnes zadarmo a kontaktujte nás na emailovej adrese donboscodnes@saleziani.sk či donboscodnes.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.