Výchovný program Cesty Zrenia má za sebou jesenný kurz

(Ludrová, 22. októbra 2014) – V dňoch 10. až 12. októbra sa uskutočnilo prvé školenie Ciest Zrenia v tomto školskom roku. Tentokrát sa školitelia spolu s účastníkmi stretli neďaleko Ružomberka v malej dedinke Ludrová. Mladí animátori, ktorí vedú stretká jednotlivých etáp okrem iného spolu s garantmi a asistentmi uvažovali nad pojmami ako realita, cesta, vízia.

Kurz bol zameraný najmä na prípravu a vedenie stretiek. Hneď v prvý večer mali mladí účastníci možnosť zamyslieť sa nad tým, prečo sa vlastne stali animátormi, kto ich k tomu doviedol a následne si mohli medzi sebou vymeniť skúsenosti, ktoré doposiaľ nadobudli. V tento večer bol taktiež priestor na aktivitu zameranú na lepšie chápanie Ciest Zrenia.

Sobotňajší oficiálny program začal rozdelením sa do skupín podľa veku detí, ktoré vedú na stretkách. V skupinách sa učili čo všetko je dôležité na stretku rozvíjať, ako správne pristupovať k deťom, akú atmosféru na stretku vytvoriť a pod. Samozrejme nechýbali ani vtipné scénky, pri ktorých animátori ukázali ako to na ich stretkách niekedy vyzerá.

Po obede na základe týchto zamyslení spoločne pracovali na prvých stretkách, ktoré boli pripravované pomocou materiálov Ciest Zrenia. Dôraz sa kládol na celistvý rozvoj účastníkov stretiek, zažitie všetkého, čím by si mladí v tomto veku mali prejsť, aby mohli ďalej rásť. Skôr ako nastal čas na spoločný večerný program, strávili účastníci zopár desiatok minút modlitbou ruženca.

Večerný program sa niesol v znamení hier. Novinkou tohtoročného sobotného večera bolo pozeranie videí a fotografií, ktoré vznikli počas dňa. K večeru neodmysliteľne patrí aj modlitba, po ktorej nastal čas na odpočinok.

Každý deň bol sprevádzaný sv. omšou a tá nesmela chýbať ani v nedeľu ráno. Po nej nasledovali posledné aktivity, hodnotenie kurzu a spoločná fotka. Po obede sa všetci rozlúčili a obohatení o nové skúsenosti vydali na cestu domov.

Organizátori pozývajú všetkých účastníkov jesenného kurzu na jeho jarné pokračovanie.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.