Vydavateľstvá a formácia boli témy svetovej konzulty saleziánov o komunikácii

(ANS, Rím, 26. februára 2015) – V hlavnom dome saleziánov v Ríme sa konala minulý týždeň svetová konzulta o spoločenskej komunikácii. Celkom 22 účastníkov diskutovalo tri dni o dvoch témach: budúcnosť saleziánskych vydavateľstiev a formácia saleziánov v spoločenskej komunikácii. Účastníci zastupovali všetkých sedem geografických regiónov Saleziánskej spoločnosti, rôzne vekové skupiny a tiež akademický i pracovný svet komunikácie. Početné zastúpenie mali aj saleziáni koadjútori. Stretnutie viedol hlavný radca saleziánov pre komunikáciu don Filiberto González. Za región Európa stred a sever boli prítomní don Wojciech Kulak z Poľska a don Rastislav Hamráček zo Slovenska.

Obe témy – budúcnosť vydavateľstiev a formácia saleziánov – vnímala konzulta od začiatku ako komplementárne v službe saleziánskemu poslaniu. V otázke vydavateľstiev účastníci v záverečnom dokumente zdôraznili, že tieto musia byť zahrnuté v organickom projekte provincie a niektoré konkrétnosti o nich majú byť aj v provinciálnom direktóriu. Týka sa to najmä povinností a práv, ako má každé iné dielo, ktoré napĺňa saleziánske poslanie. Pričom vydavateľstvá majú ako bonus, že svojou činnosťou prekračujú hranice miestneho diela, ako to zdôraznil už don Bosco v roku 1885 v liste o šírení dobrých kníh.

Formácia je oblasť, ktorá sa týka každého spolubrata a celej dĺžky života – je permanentná, pripomenuli účastníci stretnutia v záverečnom súhrne. Členovia konzulty sa zamerali na aktualizáciu krátkeho dokumentu o formácii saleziánov v spoločenskej komunikácii, keďže tento vznikol pred desiatimi rokmi. Zohľadnili rozvoj technológií, najmä digitálneho sveta, a potrebu, aby sa témou zaoberali predovšetkým samotní formátori.

Záverečným dokumentom z práce konzulty sa budú zaoberať obe dotknuté oddelenia: pre formáciu a pre spoločenskú komunikáciu, aby pripravili kroky na realizáciu. Do o témy o vydavateľstvách bude vstupovať aj ekonomické oddelenie na čele s hlavným ekonómom saleziánov.

Svetová konzulta je v Saleziánskej spoločnosti spôsob, ako hlavný radca pre tú-ktorú oblasť poslania (pastorácia mládeže, misie, spoločenská komunikácia) zväčša raz za dva roky prehlbuje s pozvanými spolubratmi diskusiu na niektoré konkrétne témy s pohľadom na realitu celej rehole.

 

Podľa ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.