Vydavateľstva DON BOSCO ponúka knihu: Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom)

(Bratislava, 30. marca 2023) – Autorkou stále aktuálneho titulu z roku 2019 je uznávaná sexuologička, terapeutka, filozofka, učiteľka a spisovateľka Thérèse Hargotová.

„Čo sme to spravili so sexuálnym oslobodením? Banalizovanie „kultúry porna“, honba za výkonom, posadnutosť sexuálnou orientáciou… Ak sa mladí cítia byť sexuálne oslobodení, sú väzňami viacerých nátlakov. Čo je to za slobodu, ktorá človeka núti ustavične si vyberať identitu, lásku a konanie ako hocijaký iný spotrebný tovar?“ pýta sa Hargotová.

Kniha sa opiera o autentické svedectvá a odvažuje sa čeliť skutočným otázkam, ktoré kladú tínedžeri a mladí dospelí. Pozýva čitateľa nanovo sa zamyslieť nad výchovou k citovému, partnerskému a sexuálnemu životu, aby človek našiel seba samého skôr, než vstúpi do vzťahu s inými. Publikáciu ocenia aj tí, ktorí sa venujú mladým – rodičia, učitelia, vychovávatelia či kňazi. V roku 2017 ju dokonca odporúčal známy vatikánsky denník L'Osservatore Romano na titulnej stránke svojich novín ako vhodné čítanie pred blížiacou sa Synodou o mladých.

„Pre nás na Slovensku je kniha aktuálna aj tým, že racionálne a odborne hovorí o tzv. sexuálnej revolúcii, ktorá sa v západnom svete udiala koncom 60. rokov minulého storočia a ktorej cieľom bolo dosiahnuť sexuálnu slobodu bez morálnych a iných reštrikcií, čo silne ovplyvnilo súčasné zmýšľanie a dianie v tejto oblasti. Autorka však otvorene a podložene poukazuje aj na negatívne dôsledky sexuálnej revolúcie,“ uviedol pri vydaní tohto titulu v slovenčine dnes už zosnulý salezián ThDr. Štefan Turanský, PhD.

„Na západe sa totiž čoraz viac ozývajú hlasy odborníkov o tom, že skutočnej slobody je veľmi málo, že muži sú zbavení zodpovednosti a ženy sa dostali do izolácie, často samy musia čeliť materstvu; že antikoncepcia nerieši problémy a že prirodzené metódy sú najlepším spôsobom, ako zodpovedne prežívať svoju sexualitu; že ,zákazy‘, teda určité normy majú svoj zmysel, aby mladý dospievajúci človek mohol žiť v pravej slobode, pretože proklamované heslo ,zakázané zakazovať‘ sa zmenilo na osídlo; že prechod od ,žiadne intímne vzťahy pred manželstvom‘ k ,potrebe čím skôr začať s aktívnym sexuálnym životom‘ mladých čoraz viac zotročuje a oberá ich o životné vízie. Títo odborníci tiež upozorňujú, že otázka pornografie (najmä na internete), rodovej ideológie a potratu deformuje pohľad na človeka ako takého.Autorka knihy Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom) apeluje na rodičov, aby sa zodpovedne chopili svojej výchovnej úlohy, a dodáva: ,Sexualita je záležitosť, ktorá v podstate vzniká v rodine. Neexistuje vhodnejšie prostredie, ako je rodina, kde možno hovoriť na tému sexuality a pomáhať adolescentom objavovať svoj vyzretý sexuálny život. Jasným predpokladom je, aby rodina bola v tejto oblasti vyzretá.‘,“ dodal.

Knihu si môžete objednať na donbosco.sk.

Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.