Vydavateľstvo Don Bosco ponúka kresťanskú literatúru už aj v maďarskom jazyku

(Bratislava, 24. apríla 2013) – Vydavateľstvo Don Bosco prostredníctvom internetového obchodu www.donbosco.sk začalo ako prvé kresťanské kníhkupectvo na Slovensku ponúkať a distribuovať kresťanské tituly aj v maďarskom jazyku.

Nielen pre svojich čitateľov, ale aj širokú verejnosť ponúka vydavateľstvo možnosť získať širší kresťanský tovar – knihy, DVD, CD, modlitebníky, literatúru pre deti a mládež či životopisy svätých v maďarskom jazyku. Sortiment plánuje vydavateľstvo v blízkej budúcnosti postupne rozširovať, aj na základe dopytu a potreby zákazníkov.

„Som rád, že naše saleziánske vydavateľstvo prichádza medzi ľudí s touto novinkou. Už dlhodobejšie sme vnímali záujem našich čitateľov či sympatizantov o tituly aj v maďarskom jazyku. Záujem rástol a preto sme sa rozhodli ponúknuť tento tovar na trh“, povedal Ján Miško, riaditeľ Vydavateľstva Don Bosco. Okrem iného dodal, že vydavateľstvo má veľký záujem na tom, aby sa kresťanský tovar a evanjeliové hodnoty na Slovensku šírili aj prostredníctvom maďarského jazyka, ktorý je druhým najpoužívanejším jazykom u nás. Knihy, DVD, CD, ako aj ďalšie produkty, si môžete objednať priamo vo Vydavateľstve Don Bosco, jeho predajniach  alebo prostredníctvom stránky www.donbosco.sk.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.