Vydavateľstvo DON BOSCO pripravilo knižnú ponuku na prípravu sviatostí

(Bratislava, 11. októbra 2022) – Možno sa práve vo vašej farnosti pripravujete na sviatosť prvého svätého prijímania alebo birmovania. A pravdepodobne sa aj pravidelne stretávate s mladými, rodinami, so spoločenstvom, vyučujete náboženstvo. Ak áno, práve vám je určená ponuka Vydavateľstva DON BOSCO.

„Na základe ohlasov čitateľov na naše tituly sme pre vás starostlivo zostavili ponuku vhodných kníh. Sú to tituly, ktoré môžu významne pomôcť pri prehlbovaní viery, raste vo viere, či pri skupinových diskusiách a sprevádzaní mladých, pri vyučovaní alebo pri príprave na prijatie niektorých sviatostí,“ upresnil riaditeľ vydavateľstva Rastislav Sitár.

Tituly sú rozdelené do troch kategórií na prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania a formáciu. Kompletnú ponuku nájdete aj v priloženom KATALÓGU.

Prehľad titulov:

Tituly pre deti/prvé sväté prijímanie:1. Príď do môjho srdca (Deviatnik pred prvým svätým prijímaním)2. Verím3. JA SOM4. Otče náš5. Náš pápež František6. Chvíľka s Bibliou

Tituly pre birmovancov:1. Tweetuj s Bohom2. Online so svätými3. Carlo Acutis + litánie4. Laura Vicuňová5. Dominik Savio6. Naboso do neba (Giulia Gabrieliová)

Tituly pre formáciu, stretká, spoločenstvá:1. Viera do vrecka – buď konkrétne knižky, alebo predplatné2. Príbehy pre potešenie duše3. Uzdravenie srdca4. Žasnime5. Byť doma sám v sebe

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných a hodnotných kníh. Knihy si môžete objednať cez náš e-shop www.donbosco.sk, s výberom aj objednávkou vám radi pomôžeme na adrese: objednavky@donbosco.sk a tiež telefonicky na číslach 0903/962 029 a 0911/175 725. Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.