Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa školy

(Bratislava 6. apríla 2021) – Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina, vyhlasujú v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa tejto školy.

Požadované zákonné kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky a zoznam požadovaných dokladov k písomnej prihláške nájdu záujemci na tomto linku.

Záujemcovia doručia svoju písomnú prihlášku do výberového konania do 23. apríla 2021 v zalepenej obálke označenej ako „výberové konanie SOŠ“na adresu: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

Prihlášky záujemcov, doručené na uvedenú adresu po uvedenom termíne, nebudú akceptované.

Výberové konanie sa uskutoční v sídle Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne minimálne 7 dní pred začiatkom výberového konania.

2021 04 06 vyhlaska vyb konania ZA

spracoval rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.