Výnimočný sviatok Nepoškvrnenej v Michalovciach – prijali nových členov do ADMA

2016 12 15 ADMA logo(Michalovce, 15. decembra 2016) – 8. december 2016 bude pre saleziánsku rodinu v Michalovciach nezabudnuteľný – okrem toho, že si pripomenuli Nepoškvrnené počatie, boli počas slávenia sv. omše v kaplnke blahoslavenej Laury svedkami nezvyčajnej udalosti. Do Združenia Márie Pomocnice (ADMA – Associazione di Maria Ausiliatrice) sa prísľubmi zaradilo osem nových členov. Sú nimi: Mária Cibereová, Naďa Ďurečková, Viera Hapáková, Mária Janošová, Eva Kováčová, Magdaléna Leheňová, Valika Piroščáková a Mária Tokárová. Ich pričleneniu sa do už existujúceho početného miestneho strediska predchádzala ročná formácia pod vedením duchovnej animátorky sestry Gabriely Bauerovej FMA.

Združenie Márie Pomocnice založil sám don Bosco ako osobitný prostriedok na „šírenie úcty k Najsvätejšej Sviatosti a k Panne Márii Pomocnici kresťanov." Kanonicky bolo zriadené pri chráme Márie Pomocnice v Turíne 18. apríla 1869. Don Bosco ho považoval takmer za „integrálnu časť saleziánskej kongregácie“. V Michalovciach sa toto Združenie zrodilo 24. mája 2004 zložením prísľubov prvých 20 členov.

Slávnostnú sv. omšu celebroval don Ján Martiška, vikár provincie saleziánov na Slovensku, ktorý zároveň prijal prísľuby kandidátiek. V homílii okrem iného spomenul, že ak máme Otca, ktorý nás nekonečne miluje, nemusíme sa báť budúcnosti. Tú mu máme s dôverou odovzdať, tak ako to robila Panna Mária. Ona nech sa stane našou Učiteľkou, od ktorej sa môžme učiť úplnej dôvere Pánovi vo chvíľach radostných, ale hlavne v náročnejších momentoch života.

Slávnosti skladania prísľubov sa zúčastnila aj sestra Edita Štefkovičová FMA – radkyňa pre saleziánsku rodinu slovenskej provincie saleziánok. Sestra Edita sa novým členkám Združenia Márie Pomocnice prihovorila na záver svätej omše. Každej z nich zažela úprimnú radosť z prežívania ich nového povolania v saleziánskej rodine na ceste za Ježišom.

2016 12 15 ADMA

Informovala Gabriela Bauerová FMA

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.