Vynovené ihrisko na Mamateyovej

(Bratislava, 30. novembra 2017) – V saleziánskom stredisku na Mamateyovej je šport jedným z hlavných pilierov aktivít pre deti a mládež. K dispozícií majú dostatok priestoru na športovanie, ale časť z neho bola už v nevyhovujúcom technickom stave. Tento rok sa vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja v hodnote 10 000 EUR podarilo zrekonštruovať betónové ihrisko na futbal a basketbal a okolie veľkého futbalového ihriska. Rekonštrukčné práce prebiehali od júna do októbra a po ich skončení boli ihriská odovzdané do užívania množstvu detí a mladých, ktorí na Mamateyovu chodia športovať. Vďaka podpore BSK môže stredisko na Mamateyovej petržalským deťom poskytovať kvalitnejšie možnosti na športovanie a tým zmysluplnejšie napĺňať ich voľný čas.

2017 11 30 mamateyka

Zdroj: mamateyka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.