Vyše 100 miništrantov sa stretlo na Miništrantskej bodke za prázdninami vo Vajnoroch

(Bratislava-Vajnory, 4. septembra 2023) – Prvú septembrovú sobotu sa v rodisku dona Titusa Zemana zišli miništranti a ich priatelia z rôznych kútov Slovenska. Po privítaní miestnym pánom farárom Jozefom Kováčikom sa spustil zaujímavý program, ktorý začal prednáškou dona Jozefa Luscoňa na tému „Učiteľ, kde bývaš?“.

Potom bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia u ôsmich prítomných kňazov. Hlavným celebrantom svätej omše bol salezián don Pavol Nizner, ktorý v príhovore prepojil miništrovanie so zaujímavým zvykom z Azerbajdžanu: „Ak tamojší ľudia zacítia na niektorom mieste prítomnosť Pána Boha, tak na to upozornia iných tým, že na to miesto priviažu šatku, aby tam aj oni hľadali dotyk Pána Boha. Mnohým sa to podarilo, a tak sa stáva, že niektoré stromy sú celé obsypané šatkami. Prajem vám chlapci, aby ste aj vy takto cítili Pána Boha. Pre miništrantov je to snáď aj ľahšie, pretože sú veľmi blízko pri oltári a nakukujú do tajomstiev nášho Pána.“

Po obedňajšom občerstvení nasledovali súťaže v duchu hesla: „Prekroč svoje hranice.“ Súťaže sa opierajú o skutočnosť, že blahoslavený don Titus musel prekonávať rôzne prekážky, štátne i osobné hranice a je pre nás vzorom, aby sme ich zvládli aj my.

Disciplíny boli veľmi zaujímavé – pľuvanie fazule do diaľky, hod pierkom do diaľky či šprint na chodúľoch. Na víťazov čakali pekné ceny a každý účastník si odniesol nejaký spomienkový darček. Podujatie miništranti ukončili na hrobe dona Titusa. Tu sa pomodlili za svoje povolanie a budúcnosť. „Veru, patrí sa poďakovať Bohu za vydarené stretnutie,“ uzatvára don Luscoň.

Informoval: Jozef Luscoň, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.