Vyšla kniha o návšteve Svätého Otca na Luníku IX s názvom Náš pápež

(Košice-Luník IX, 28. apríla 2022) – Saleziáni ponúkajú novú knihu, ktorá detailne zachytáva návštevu Svätého Otca Františka v Košiciach na Luníku IX.

„V dejinách sú udalosti, ktoré sa nezvyknú opakovať. Jedna takáto udalosť, ktorej sme boli svedkami sa udiala v 21. storočí, v malej krajine v srdci Európy, na Slovensku. Hlava najmenšieho štátu na svete, Vatikánu, s 825 obyvateľmi a s rozlohou 44 ha navštívila 14. septembra v roku 2021 košické rómske sídlisko Luník IX., s rozlohou 107 ha. Pápež František počas nej priniesol dvojnásobné posolstvo: slovné, ale hlavne svedectvo svojej osobnej prítomnosti. Gestá sú niekedy silnejšie ako slová. Stále nám však znejú v ušiach aj jeho nezabudnuteľné povzbudenia, ktoré nám adresoval počas svojej návštevy: ‚Áno, Cirkev je domov, je to váš domov. Preto – chcel by som vám zo srdca povedať – ste vítaní, vždy sa cíťte v Cirkvi ako doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nenecháva mimo Cirkvi vás alebo niekoho iného!‘,“ hovorí autor knihy don Peter Bešenyei SDB, saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov.

Publikácia s názvom Náš pápež zachytáva nielen priebeh tejto vzácnej návštevy počas krátkej prítomnosti Svätého Otca, ale aj všetko, čo jej predchádzalo a sprevádzalo ju. Množstvo nových skúseností, zaujímavé ľudské príbehy, často skrytá a nedocenená námaha obyčajných a neznámych ľudí.

Ku knihe je priložený aj USB kľúč, na ktorom je niekoľko video nahrávok, audio nahrávok, fotografie a tiež celá kniha Náš pápež v digitálnej verzii.

„Nech nám predkladaná publikácia prinesie radosť zo sprítomnenia tejto nezabudnuteľnej a neopakovateľnej návštevy,“ praje don Bešenyei.

Knihu si môžete objednať u autora na e-mailovej adrese: peter.besenyei@saleziani.sk.

Zdroj: donboscodnes.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.