Vyšla kniha spomienok kňaza, ktorý pomáhal bl. Titusovi Zemanovi

(Bratislava, 24. októbra 2017) – V piatok 21. októbra sa na pôde teologickej fakulty Trnavskej univerzity (jezuiti) konala prezentácia knihy Živého ma nedostanete! Spomienky Františka Revesa. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Michala Vaška (2017), má 404 strán, bohatú obrázkovú a dokumentačnú prílohu. Zostavil ju msgr Imrich Tóth. Celkový kontext Revesových spomienok a ich dosah na súčasnú dobu priblížili vo svojom krátkom príhovore prof. Dr. phil. Emília Hrabovec a Dr. Jozef Rydlo.

Aký je obsah uvedenej knihy? Ide o osobné spomienky kňaza Františka Revesa (1911-1997), bývalého saleziána, ktorý dlhé roky pôsobil na slovenskej misii v Paríži. Imrich Tóth povedal, že „rukopis vznikol v exile a sú to len jeho spomienky napísané po niekoľkých desaťročiach“. Aj Reves to nepriamo hovorí v úvode k svojim “Pamätiam”: “Jednoduchým štýlom som sa tu snažil opísať svoje detstvo, cestu ku kňazstvu a prvé kňazské roky na viacerých farách na západnom Slovensku, ako i svoju odyseu veselých a smutných zážitkov z čias, keď ma hľadala ´červená tajná polícia´ celej republiky, aby ma znemožnila a dostala za mreže.”

Bol to práve František Reves, ktorý sa spolu s blahoslaveným Titusom Zemanom a donom Ernestom Macákom stal v 50. rokoch minulého storočia jedným z hlavných aktérov ilegálnych útekov saleziánskych bohoslovcov, viacerých diecéznych kňazov, ale i laikov s ich rodinami do slobodného západného sveta.

Pre saleziánsku rodinu, ale aj pre širšiu verejnosť, má kniha spomienok Františka Revesa mimoriadny význam, pretože podáva svedectvo kňaza, vďaka ktorému sa môžeme pozerať na „známe“ udalosti z 50. rokov novým pohľadom a dozvedieť sa detaily, zmýšľanie a opis situácií, ktoré dotvárajú celkový obraz nielen o ilegálnych odchodoch spolubratov do zahraničia, ale aj o prenasledovaní, vykonštruovaných procesoch a odsúdeniach.

Š. Turanský SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.