Vyšla spomienková kniha o relikviách dona Bosca

Dotkol sa nás – don Bosco medzi nami

• Svedectvo vášho vzťahu s donom Boscom• Desiatky strán z tisícov vašich modlitieb a svedectiev, ktoré ste zapísali do kroník pri príchode relikvií• Vyše 100 fotografií

V roku 2013 sme na Slovensku v rámci príprav na dvestoročnicu narodenia dona Bosca privítali jeho relikvie. Približne      80 000 ľudí prišlo, aby si ich uctilo a povedalo donovi Boscovi svoje „ďakujem“.

Táto kniha je neobyčajným svedectvom o tom, ako don Bosco prišiel do vašej krajiny a dotkol sa vašich sŕdc. Zaklopal na dvere a vy ste mu otvorili. Vošiel a naďalej ostáva s vami – vo vašich rodinách i v srdciach.Je to kniha plná vďaky, túžob, a predovšetkým hlbokej viery. Prijmite ju ako vzácny dar.

Filiberto Gonzálezhlavný radca saleziánov pre spoločenskú komunikáciu

 

"Svätý don Bosco, veľmi by som ťa prosila za svojich rodičov, ktorí sa rozviedli a začali sa veľmi hádať. Pomôž im, aby sa mali aspoň trochu lepšie. Ďakujem."

"Svätý don Bosco, vkladám pod tvoju ochranu svoje vlastné deti a všetky deti, na ktoré si nikto nespomína, o ktoré sa nikto nestará. Priveď ich k pravej viere."mama Ľudmila

"Ďakujem ti, svätý don Bosco, za zázračné prepustenie – vyslobodenie môjho otca z väznice gestapa v … dňa 31. januára 1945. Celá rodina sa utiekala k tebe a na tvoje orodovanie boli naše prosby vypočuté. V posledný deň deviatnika, na tvoj sviatok, bol náš otec prepustený."

Informácie o objednávke knihy nájdete TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.