Vyšla zbierka literárnej tvorby bývalého profesora šaštínskeo gymnázia

(Šaštín, 24. septembra 2020) – „Náš život potrebuje vzájomnosť!“ Takýmito slovami z encykliky Evangelium vitae ocenil iniciatívu vydania knihy literárnej tvorby šaštínskeho profesora sám jej autor. Michal Schmidt, bývalý profesor Gymnázia Jána Bosca v Šaštíne, žiak bl. Titusa Zemana a odchovanec saleziánov z Trnavy na výzvu svojich bývalých študentov doplnil pripravovanú zbierku poézie o mnohé ocenené prózy. Výsledkom je kniha Od prameňa k delte, ktorá bola slávnostne uvedená do života 11. septembra v Šaštíne.

Knihu venoval autor pamiatke nenarodených. Jej tlač a vydanie prebehlo pod záštitou bývalých profesorových žiakov, odchovancov šaštínskeho gymnázia – exallievov dona Bosca. Slávnostné uvedenie knihy sa konalo v šaštínskom kláštore za prítomnosti niekoľkých exallievov, bývalého riaditeľa GJB Mareka Nadaského a bývalých profesorov gymnázia, medzi nimi aj súčasného primátora mesta Šaštín-Stráže.

Knihu uviedol a požehnal don Jozef Luscoň SDB. Združenie exallievov pri tejto príležitosti udelilo profesorovi Schmidtovi cenu Alberta Marvelliho za kultúru. Jeho život, ako aj výber z jeho celoživotnej literárnej tvorby, je pre exallievov veľkým bohatstvom a povzbudením vo vernom prežívaní svojho povolania a poukázaním na zmysel života – večnosť.

Michal Schmidt bol stredoškolským pedagógom, ktorý bol schopný vyučovať prírodné vedy, geológiu a geografiu, astronómiu, chémiu, deskriptívnu geometriu, fyziku, históriu, latinčinu, psychológiu, filozofiu, telesnú výchovu. Bol i básnikom, spevákom, hudobníkom, atlétom. Venoval sa aj staviteľstvu, dal vybudovať športové a oddychové areály, park, odborné učebne, dielne. Bol ochrancom prírody, skautom, publicistom, významným archeológom, regionálnym ochotníckym divadelníkom a režisérom divadelných predstavení. Ako uviedol v príhovore prezident združenia exallievov, život profesora Michala Schmidta je veľkým svedectvom života viery a vďačnosti Bohu za všetko čo dostal, uvedomujúc si vo veľkej pokore svoje miesto v pláne spásy Stvoriteľa.

Autor: Simona HrabošováFotografie: Michal Nemček

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.