Vyšla životopisná kniha „Zvuk zvonov – Gorazd Zvonický“

Pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia narodenia Gorazda Zvonického vyšla životopisná kniha „Zvuk zvonov – Gorazd Zvonický“

(Bratislava, 19. júna 2013) – Autorom knihy o živote a tvorbe Gorazda Zvonického je Zlatko Kubanovič, SDB, ktorý bol žiakom Zvonického. Kniha má dve časti, v prvej autor opisuje prostredie a život Gorazda Zvonického, v druhej jeho literárnu tvorbu. Knihu vydalo Vydavateľstvo Don Bosco.

Niekoľko slov autora Zlatka Kubanoviča ku knihe:

Predstaviť osobnosť a tvorbu Gorazda Zvonického nie je vôbec jednoduché. Zvonický je básnik, prekladateľ, kňaz, pedagóg, editor a publicista. Slovenskú katolícku modernu (hoci on sám sa tomuto termínu vyhýbal) si bez jeho mena nedokážeme ani predstaviť. Knihu som rozdelil na dve časti. Prvá časť má tri periódy a sledujem v nej priebeh života autora a prostredie (slovenské, argentínske a talianske), v ktorom vyrastal a ktoré ho formovalo. Rád by som upozornil, aby sme tieto etapy nepodceňovali, lebo určité životné skúsenosti boli rozhodujúce nielen v osobnom, ale hlavne v básnickom vývoji jeho tvorby. Osobitne tu mám na mysli udalosti, ktoré ho prinútili emigrovať. To, že z domu neodišiel dobrovoľne, ale preto, lebo musel, odráža sa aj na jeho reflexiách o politickej situácii doma na Slovensku a objavuje sa vo všetkých jeho zbierkach.

V druhej časti hovorím o jeho literárnej tvorbe. Približujem jeho prekladateľské, editorské, publicistické a hlavne básnické umenie. Čítanie týchto kapitol možno bude trochu náročnejšie. Zvolil som si totiž formu, ktorou sa snažím čo najvernejšie priblížiť čitateľovi svet Zvonického, jeho zmýšľanie, umelecký vývoj a duchovnosť, a to z toho dôvodu, že Zvonického cieľom bolo prepájať – prepájať spiritualitu, poéziu a umenie.

Zvonický bol veľkou a uznávanou osobnosťou, skutočný klenot a bard slovenskej literatúry, s hlbokým duchovným rozmerom a jasnými životnými postojmi. Tie som sa snažil ako jeho bývalý študent, ktorý niekoľko rokov strávil pri tomto statočnom mužovi, zachytiť. Zvonický ako kňaz bol zžitý s vierou, takže nijako zvlášť nemusím poukazovať na jej výsostné postavenie či hĺbku. Autorsky debutoval reflexívnymi mariologickými témami a jeho básne i prebásnené hymny ovplyvnili duchovný priestor Slovákov omnoho viac, než si to uvedomujeme alebo pripúšťame. Mojím primárnym cieľom bolo priniesť čo najviac informácií o ňom a o jeho tvorbe. Je to v podstate príspevok do kultúrnych dejín v kontexte s autorovým ponímaním sveta, ako som ho ja, jeho niekdajší študent, od neho počul a pochopil pri konverzáciách.

V závere knihy čitateľ nájde niekoľko krátkych vyjadrení známych osobností ku Gorazdovi Zvonickému:

„Zvonický sa ukázal ako autor ovládajúci žáner eseje i ako človek so zmyslom pre pravdu a spravodlivosť. Ťal do živého a živé zavše prevravelo. Esejista – zdá sa – prekonal básnika.“Literárny kritik Peter Liba

„Všetko mu ústi do poézie, nad všetkým poletuje jej dych, ten plam dýchajúcej pahreby. Básnik ho vdychuje a pretvára v umelecké slovo. Tak sa rodí skutočná poézia: z viditeľných, počuteľných, farebných a iných súčiastok, stmelených čímsi z iného sveta…“ Kňaz, básnik a prozaik Mikuláš Šprinc

„Zvonický je pionierom novej strofickej formy, ktorú by sme mohli pokrstiť názvom ,gorazdovská sloha‘. Má neobyčajne pôsobivý rytmus a dômyselnú rýmovú štruktúru (šesť rýmov v štyroch veršoch).“Historik a publicista František Vnuk

„V živote sme sa nevideli, iba sa poznáme zo vzájomnej tvorby, sme poslední a najmladší členovia katolíckej moderny – veď ja mám 77 a náš hosť 79 rokov. Je to najkrajší vek na cestu do večnosti, ale som nesmierne šťastný, že som sa tohto stretnutia s mojím duchovným súputníkom dožil.“Kňaz a básnik Svetloslav Veigl

„Výborne ovládal ,veršovú techniku‘, nebolo pre neho ťažkosťou zvládnuť stredoveké, renesančné i klasické formy.“Literárny vedec Július Pašteka

„Zvonický je rovnako dobrý básnik ako prekladateľ poézie. Ťažko povedať,či je v prvom rade básnik, alebo prekladateľ. Ale z pohľadu účinkuslova je najskôr básnikom.“Autor Zlatko Kubanovič

Informoval: Peter Novák, zodpovedný za komunikáciu SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.