Vyšli litánie k blahoslavenému Carlovi Acutisovi – mladíkovi, ktorý inšpiroval svet

(Bratislava, 8. februára 2022) – Vydavateľstvo DON BOSCO vydalo v týchto dňoch litánie k blahoslavenému Carlovi Acutisovi, ktorý ako pätnásťročný zomrel na leukémiu v povesti svätosti. Jednotlivé invokácie predstavujú a približujú Carla ako osobu hodnú nasledovania.

Litánie si môžete objednať TU alebo TU

Litánie vznikli v spolupráci Vydavateľstva DON BOSCO s predstavenými a bohoslovcami Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, ktorí spracovali a pripravili text modlitby ku cti mladého blahoslaveného.

Ak by Carlo žil, mal by dnes tridsať rokov. Bol to veselý, priateľský a počítačovo veľmi zdatný mladík. Známy bol svojou úctou k Eucharistii, ktorá sa stala hlavnou témou jeho života. Často sa modlieval ruženec, chodieval na svätú omšu či spoveď. Dokumentoval eucharistické zázraky z celého sveta a publikoval ich na webovej stráne, ktorú sám vytvoril.

Ak by ste sa chceli o živote Carla Acutisa dozvedieť viac, k dispozícii je aj kniha s jeho krátkym a sviežim životopisom nazvaná: Carlo Acutis – 15 rokov priateľstva s Bohom. Knihu nájdete TU.

Peter Novák, Vydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.