Výtvarníci premaľovali ďalší Saleziánsky plenér

(Banská Belá, 24. septembra 2018) – V polovici augusta sa uprostred Štiavnických vrchov uskutočnil v poradí už 11. ročník Saleziánskeho plenéru. Maliarsky tábor pre mladých v Banskej Belej bol tento rok zameraný na výtvarnícku techniku pastel a tvorivé úlohy na CESTU UMELCA okolo sveta a okolo vlastnej hlavy.

Pohľad na seba a na svet okolo seba, moje pôsobenie na druhých a ich pôsobenie na mňa. A keď cesta umelca okolo vlastnej hlavy, tak aj pokrývka hlavy – klobúky a klobúčiky. K tejto téme sa účastníci postupne prepracovali. "Cieľom nášho tábora je povzbudiť mladých ľudí so záujmom o výtvarné umenie k tvorivému pohľadu na svet okolo seba a objavovaniu darov, ktoré každý dostal. Zároveň sa snažíme povzbudiť ich k práci na sebe, k hlbšiemu sebapoznaniu a rozvíjaniu svojich schopností v kresťanskom duchu," hovorí organizátor akademický maliar Pavol Rehák.

Počas týždňa kreslili a maľovali svoj vnútorný svet a svet okolo nás a množstvo prác zaplnilo stenu ich Galérie v spodnej miestnosti. Nechýbali budíček, rozcvička, ranné zastavenie s myšlienkami, ktoré boli plné inšpirácií zo stretnutia P18 na tému Odvážny rok. Potom raňajky a po nich úvodný blok do dňa, dohodnuté úlohy a všetci sa rozišli po chate a jej okolí za svojou prácou. Využívali priaznivé počasie, kreslili a maľovali vonku a popoludní dokončovali svoje práce, prípadne začali ďalšie.

Večerná svätá omša vonku v prírode bola pre všetkých veľkým zážitkom a homílie dona Pavla Gracha boli akoby malými duchovnými cvičeniami – krátke, zaujímavé a adresné so zameraním na konkrétne praktické momenty každodenného života. Vo štvrtok absolvovali mladí tradičný výlet do Banskej Štiavnice, na ktorý sa všetci tešili, keďže niektorí boli v Banskej Štiavnici prvýkrát. Niektorí si dokonca priniesli aj zaujímavé výtvarné práce zo Štiavnických zákutí.

Záver týždňa patril Klobúkom a klobúčikom. Každý účastník Saleziánskeho plenéru si vyrobil pokrývku hlavy podľa vlastnej fantázie, aby im všetko, čo počas týždňa objavili z hlavy nevyfučalo. Vznikli veľmi zaujímavé kreácie klobúkov a pokrývok hlavy: Klobúk na zjedenie, Zábavný klobúk, klobúky kuchynského personálu, atď. Na záverečnom Galaprograme predstavil každý svoj klobúk a večer ukončili spoločnou súťažnou hrou. Tábor zakončili v nedeľu spoločným obedom a rozlúčkou.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.