Výzva hlavného predstaveného k Svetovému dňu modlitieb za deti

(Rím, Taliansko, 20. novembra 2013) – Dnes si na celom svete pripomíname Medzinárodný deň práv detí a mládeže. V roku 2009 bol tento deň ustanovený aj ako Svetový deň modlitieb a činov pre deti a mladých vo svete. Pri tejto príležitosti poslal hlavný predstavený správu, v ktorej pozýva saleziánsku rodinu „podporiť právo na výchovu pre všetky deti na svete ako pomoc pri boji a prevencii detským sobášom“.

„Detské sobáše sú formou násilia na dievčatách a narušenia ich vlastných základných práv. Ovplyvňuje všetky aspekty života, vrátane schopnosti prežiť plné detstvo a dospievanie a zbavuje ich práva na vzdelanie. Tiež ovplyvňuje ich zdravie zvyšovaním rizika sexuálneho zneužívania a skorého tehotenstva,“ povedal don Chávez vo svojej správe.

Analýzy a vedecké výskumy ukazujú, že dlhší čas strávený v škole poskytuje najlepšiu ochranu od skorého sobáša.

Preto hlavný predstavený pri príležitosti Svetového dňa modlitieb a činov pre deti a mladých vo svete pozýva všetkých členov saleziánskej rodiny „podporiť aktivity a udalosti, reflexie a chvíle modlitby za účelom propagovania záväzku saleziánskej rodiny v boji proti násiliu na deťoch a zvlášť proti detským sobášom, prostredníctvom prevencie a výchovy v súlade s charizmou dona Bosca.“

Eliminácia detských sobášov ako spôsob ochrany detí a tínedžerov je jedným z troch bodov na obdobie 2011-2013, vytýčených neziskovou organizáciou Arigatou International, ktorá iniciovala Svetový deň modlitieb a činov pre deti a mladých.

Iniciatívy, ktoré sa uskutočnili v uplynulých rokoch zahŕňali odstránenie telesných trestov ako disciplinárnej metódy (2011) a všeobecnú registráciu detí po narodení (2012).

Celý list si v talianskom znení môžete prečítať TU.

2013 11 20 ANS Chavez

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.