VÝZVA na predkladanie ponúk na Rekonštrukciu strešnej konštrukcie a výmenu strešnej krytiny

V Ý Z V A na predkladanie ponúk na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – na Rekonštrukciu strešnej konštrukcie a výmenu strešnej krytiny na budove kostola v Saleziánskom dome na Špitálskej ulici 15 v Michalovciach. 

Výzva – PDF

Povinné prílohy k výzve – ZIP

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.