Vzdelanie nie je samozrejmosť

(Bratislava, 5. marca 2020) – Občianske združenie SAVIO spúšťa 15. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je za vyzbierané finančné prostriedky pomôcť zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na bezpečné miesto. V prvej fáze bude vybudované náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie jednotky ničí voda. Zachráňte s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a mladých v utečeneckom tábore Kakuma. Občianske združenie SAVIO spolupracuje s miestnymi Saleziánmi don Bosca, ktorí v Kakume pôsobia od roku 1993. Prišli tam na pozvanie OSN. Počas trvania zbierky Slovensko navštívia Fr. Jose Padinjareparampil, riaditeľ SDB komunity v Kakume a Fr Eric Mairura – ekonóm SDB provincie Kenya, aby vydali svedectvo dôležitosti vzdelania pre deti a mladých utečencov v Kakume, Zbierka potrvá počas celého pôstu od Popolcovej stredy 26. marca 2019 a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 12. apríla 2020.

Situácia v Kakume

Vzdelanie detí a mladých utečencov v Kakume je ohrozené. Najstaršiu saleziánsku školu v podmýva rieka s vychýleným korytom. Voda už spôsobila kolaps niekoľkých budov. Ďalšie ohrozené sú priestory s ubytovaním pre učiteľov. Zrútenie školy oberie o vzdelanie vyše 3000 detí a mladých utečencov. Vzdelanie je pre nich jedinou cestou k lepšiemu životu.

Calvin Lianda pochádza z Kene z mesta Kitale a už niekoľko rokov učí tesárstvo a stolárstvo v tábore Kakuma. Tento odbor vyštudoval na saleziánskej škole v Nairobi, kde mal okrem učenia možnosť spoznať saleziánov a ich poslanie. Keď dostal ponuku učiť v Kakume zanechal domov, rodinu a priateľov. Dnes vie, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie a že aj napriek všetkým problémom a ťažkostiam v tábore je rád, že tu môže byť a pomáhať mladým, ktorí to potrebujú. Veľa učí a spoznal  ľudí z mnohých krajín, ich kultúru, tradície a naučil sa aj niekoľko nových jazykov. Veľmi by si želal, aby čo najviac mladých z tábora mohlo dostať vzdelanie a nájsť tak cestu k lepšiemu životu. Lebo vidí, že je to najlepší spôsob, ako sa vymaniť z bludného kruhu chudoby, biedy a beznádeje v tábore. Pomôžte Calvinovi, aby mohol učiť deti a mladých utečencov v Kakume.

Ako môžete pomôcť? Do Tehličky je možné zapojiť sa jednoduchou registráciou. Vzdelávacie materiály sú dostupné na stiahnutie na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online a zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu mladých v Kakume. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, SAVIO o.z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

SAVIO o.z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáhame ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra. V Keni združenie dlhodobo pomáha deťom ulice a ďalším znevýhodneným skupinám mladých ľudí.

Kontaktná osoba:

Zuzana Suchová, fundraising a PR manažérka, suchova@savio.sk, 0910 123 579

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.