Vzdelávanie dobrovoľníkov na nadnárodnej úrovni

(Praha, 19. mája 2015) – Na začiatku mája sa zástupcovia z Domky – Združenia saleziánskej mládeže a občianskeho združenia Savio vybrali na tri dni do Prahy, aby sa zúčastnili nadnárodného stretnutia odborných tímov prípravy dobrovoľníkov.

Na stretnutí sa spolu so zástupcami českých organizácii SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska) a SHM (Salesiánske hnutí mládeže) zamýšľali nad prípravou animátorov, misijných dobrovoľníkov a nad výchovou lídrov.

Stretnutie sa nieslo v príjemnej, priateľskej atmosfére. Po vzájomnom predstavení organizácii bol priestor na priblíženie existujúceho vzdelávacieho systému pre dobrovoľníkov, ako aj jednotlivých školení a kurzov. V ďalšej časti sa zúčastnení venovali téme rozvoja kľúčových kompetencií dobrovoľníkov a tiež téme výchovy lídrov. Na stretnutí bol vytvorený dostatočný priestor na zdieľanie skúseností z praxe, vzájomnú konfrontáciu, spoločné uvažovanie o možných inováciách a o prípadnej spolupráci. Samozrejme, priestor sa našiel aj na spoločné neformálne momenty stretnutia, medzi ktoré patrila prechádzka po večernej Prahe, prehliadka saleziánskeho strediska, či sledovanie zápasu slovenských hokejistov.

"S rozdelenými úlohami do ďalšieho obdobia a s inšpiráciou z uplynulých dní sme sa vybrali domov, vďační za ochotu spoločne premýšľať a za otvorenosť pre spoluprácu," povedala Lýdia Ondrejkovová, predsedníčka Domky.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.