Vznikla webstránka dona Ernesta Macáka

(Bratislava, 4. januára 2020) – Objavovať, vidieť, ďakovať, učiť sa … a zamilovať si ho. Aj pre tieto motívy bola vytvorená webová stránka saleziána kňaza Ernesta Macáka ernestmacak.sk.

Webstránka vznikla pri príležitosti stého výročia narodenia dona Ernesta, ktoré pripadá na 7. januára 2020. Prináša bohaté informácie o jeho životnom príbehu, fotografie, videá, výber z jeho myšlienok, predstavuje tiež jeho publikačnú tvorbu, ba aj svedectvá iných o ňom. Nechýbajú aktuálne články o dianí v súvislosti s otcom Ernestom a s aktuálnym výročím sto rokov jeho narodenia.

V časti „Materiály“ je možné nájsť logo storočnice i portrét otca Ernesta, tiež modlitby za neho; všetko je k dispozícii aj na stiahnutie. Na hlavnej stránke v jej dolnej časti sa nachádza aj niekoľko odkazov na články o otcovi Ernestovi v iných médiách.

2020 01 04 web-em1

rhsd

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.