Za pokoj v Sýrii sa vo Vatikáne modlil aj salezián Ferdinand Kubík

(Vatikán, 9. septembra 2013) – Salezián Ferdinand Kubík sa zúčastnil štvorhodinového modlitbového stretnutia na Námestí sv. Petra v sobotu 7. septembra 2013. Ochotne sa s nami podelil o svoje zážitky:

Na námestí sa zišli desaťtisícky ľudí. Keď prišiel Svätý Otec o 19. hodine, mnohí mu tlieskali, iní ho fotografovali či nakrúcali, niektorí mu zasa ukázali svoje iPody, či mobily. Skupinka neďaleko mňa zodvihla sýrske vlajky, resp. transparent s arabským textom, ktorý sa mi nepodarilo rozlúštiť, ale veľmi dojemný bol text: HANDS OF SYRIA. Zvlášť, keď ho držalo malé dievčatko. Vďaka tomu sa modlitba stala konkrétnejšou.

Bolo úžasné, že som mal priamy výhľad na vystavenú Eucharistiu. Pravdupovediac, veľké obrazovky sú veľkou pomocou, môžu ukázať detaily, ale pri modlitbe ma viac rušili.

Program sa začal vzývaním Ducha Svätého Veni Creator Spiritus a modlitbou radostného ruženca. Pred každým tajomstvom bol evanjeliový úryvok a krátka úvaha od sv. Terezky Ježiškovej. Po nej bolo krátke silencium a desiatok ruženca. Desiatky boli predelené hudbou – striedali sa sláčikové kvarteto a harfa.

Po ruženci a loretánskych litániách nasledovala meditácia. V 15 minútovom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že človek nemôže myslieť iba sám na seba. Kain neobstál s výhovorkou: „Či som strážcom svojho brata?“ Zdôraznil, že harmóniu, ktorú chcel Boh, nemôže nahradiť disharmónia. Alebo poriadok alebo chaos. Kde máš svojho brata? pýta sa Boh. Aj nám zdôrazňuje: Byť človekom znamená byť ochrancom svojho brata. Pri každom násilí, pri každej vojne sa v nás rodí Kain. Po chaose potopy sveta holubica priniesla olivovú ratolesť novej nádeje. Opakoval slová Pavla VI. – „Už nikdy vojnu, už nikdy nepokoj!“

Potom nasledovala adorácia. Silná bola modlitba Pia XII., ktorú prednášali dvaja chlapci. Po adorácii bola na programe liturgia posvätného čítania a záverečné požehnanie. Vigília sa skončila po 23.00 hod.

Sú veci, ktoré sa dajú povedať, ostatné ostanú v srdci. Som vďačný Pánovi, že mi umožnil byť na Námestí sv. Petra a zažiť tých 5 hodín modlitby. Povzbudzujem aj Vás: Spojme sa so Svätým Otcom a prosme za pokoj.

 Informoval: Ferdinand Kubík SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.