Začal sa druhý rok príprav na 150. výročie založenia Inštitútu FMA

(Taliansko/Rím, 12. augusta 2020) – Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, 5. augusta oficiálne otvorila druhý rok príprav na 150. výročie založenia Inštitútu FMA (1872 – 2022). Pred rokom v Mornese uviedla trojročie ako obdobie chvály, vďakyvzdávania a novej výchovnej a charizmatickej vitality.

Prvý rok (2019 – 2020), osvetlený slovami svätej Márie Mazzarellovej: „Naozaj ďakujeme Pánovi, ktorý nám dáva mnoho milosti“ (L37.10), hodnotí predstavená vo svojom posolstve slovami: „Bol to rok, počas ktorého sme chceli prežívať vďačnosť a tento podtón zaznieval aj napriek obavám, zablokovaniu, smútku, pretože vieme, že sme v Božích rukách a že každá udalosť, šťastná alebo smutná, pripravuje veľkonočný úsvit. Z tohto dôvodu aj v slzách môžeme stále hovoriť ‚ďakujem’.“

Druhý rok (2020 – 2021) nasleduje téma s názvom Prijať posolstvo: „Tebe ich zverujem.“ V obežníku č. 1000 matka Yvonne Reungoat vyzýva, aby si každá saleziánka s novou hĺbkou priblížila postavu Márie Dominiky Mazzarellovej, aby prenikla viac do posolstva „Tebe ich zverujem,“ ktoré bolo hlavnou témou jej života a ktoré je výzvou pre všetkých.

Viac na salezianky.sk.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.