Začala sa diecézna fáza blahorečenia dona Carla Bragu SDB

(Pampanga, Filipíny, 4. februára 2014) – 30. januára bola počas slávnostného obradu v katedrále sv. Ferdinanda na Filipínach otvorená diecézna fáza blahorečenia a kanonizácie Božieho služobníka, dona Carla Bragu. Don Braga bol salezián misionár v Číne a zakladateľ saleziánskej prítomnosti na Filipínach.

2014 02 04 ANS Braga2

Slávnostnej eucharistii zo sviatku dona Bosca predsedal arcibiskup Paciano Aniceto, koncelebrovali ďalší traja biskupi a viac ako sto saleziánov a diecéznych kňazov. Kardinál Joseph Zen, emeritný arcibiskup Hong Kongu, v homílii hovoril o donovi Bragovi ako otcovi jeho saleziánskeho povolania.

Medzi prítomnými boli provinciáli Filipín, don Eligio Cruz a don George Militante, provinciál Číny, don Lanfranco Fedrigotti, generálny postulátor, don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor, don Nestor Impelido a viacero členov saleziánskej rodiny vrátane mnohých odchovancov, ktorých spovedal a duchovne sprevádzal don Braga.

2014 02 04 ANS Braga3

Carlo Braga stratil matku v útlom veku. Zverili ho najprv Dcéram Márie Pomocnice kresťanov v meste Tirano, neskôr saleziánom v Sondriu. Po vypuknutí prvej svetovej vojny ho naverbovali. Vstúpil k saleziánom a prihlásil sa ako misionár na Ďaleký Východ. Najprv prišiel do Shiu Chow na juhu Číny, kde sa stal spolupracovníkom biskupa Versigliu, prvého saleziána mučeníka. V roku 1930 sa stal provinciálom Číny, vďaka čomu tam výrazne vzrástol rozvoj saleziánskej misijnej práce. Založil prvú saleziánsku školu v Pekingu, čím naplnil jeden zo snov dona Bosca. Saleziánska práca sa výrazne rozširovala, no rast bol dramaticky prerušený komunizmom. Don Braga vtedy sústredil svoju pozornosť na Filipíny, kde začal saleziánsku prítomnosť. V roku 1955 sa stal provinciálnym delegátom a v roku 1958 provinciálom.

Hlboký optimizmus, otcovskosť a veselosť boli výraznými črtami dona Bragu, ktorý vnášal skvelého rodinného ducha všade, kam išiel. Zomrel v Bacalor na Filipínach 3. januára 1971.

2014 02 04 ANS Braga1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.