Začala sa III. Provinciálna kapitula FMA

(Smižany, 23. októbra 2013) – V utorok podvečer otvorili sestry saleziánky III. Provinciálnu kapitulu.Sprevádza ju heslo: Byť dnes spolu s mladými domom, ktorý evanjelizuje.

Po úvodnej adorácii so vzývaním Ducha Svätého sa delegátkam kapituly prihovorila provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová. Po poďakovaní sa delegátkam za prebratie zodpovednosti povedala: "Výziev, s ktorými prichádzame je veľa. Kapitula ich nebude môcť všetky za pár dní vyriešiť. Ale má nám pomôcť priniesť do vecí svetlo."

Predstavila a privítala hosťa Jána Mihálika, ktorý napomáhal pri tvorbe procesu kapituly. Bude prítomný aj počas celého jej priebehu ako poradca.

Zajtra sa budú delegátky venovať pripomienkovaniu dvoch častí kapitulárneho dokumentu. Kapitula potrvá do nedele 27. októbra 2013.

Zoznam dlegátiek nájdete TU.

 

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.