Začína deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

(Bratislava, 29. november 2012) – „Pretekajme sa s anjelmi," hecoval svojich kamarátov Dominik Sávio, keď išlo o úctu k Panne Márii. 29. novembra začíname deviatnik pred sviatkom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Aj nás vyzýva  priblížiť sa čo najviac k Márii.

savio.jpg

Don Bosco tieto deviatniky veľmi odporúčal. Chlapcov vo svojom oratóriu láskavo, ale neoblomne nabádal, aby sa na jeho začiatku vyspovedali a horlivo sa ho pomodlili. Tak bude ich úmysel isto vypočutý.

Prinášame krátke zamyslenia na celých deväť dní: Prvý deň: Za všetky matky Druhý deň: Za všetkých, korí nepoznajú Božiu láskuTretí deňŠtvrtý deňPiaty deňŠiesty deňSiedmy deňÔsmy deňDeviaty deň

Z dejín sviatku Nepoškvrnenej

Sviatok Nepoškvrneného Počatia vyhlásil v roku 1476 pápež Pius IV. Nedefinoval túto doktrínu ako dogmu, ale existencia tohto sviatku bola silným dôvodom k jej vyhláseniu.Mariánska dogma, o ktorej hovoríme, bola ustanovená o viac než štyristo  rokov neskôr. Definícia zapísaná v bulle pápeža Pia IX. hovorí: „Najsvätejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar milosti a výsad od Všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu". Stalo sa tak 8. decembra 1854. Bolo to slávnostné potvrdenie stáročí kresťanskej viery, že tá, ktorú anjel pozdravil ako „milostiplnú" Lk 1,28), vstúpila do svojho ľudského bytia bez poškvrny dedičného hriechu. Vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom Počatí sa uskutočnilo až po diskusiách, ktoré trvali niekoľko storočí. Udialo sa v napätej situácii v Ríme, keď zanikal pápežský štát. Pius IX. bol vlastne jeho poslednou hlavou. 

mariam.jpg

150. výročie zjavení

O štyri roky neskôr po vyhlásení dogmy sa Panna Mária  zjavila po prvý raz v jaskyni vtedy 14-ročnej Bernadette Soubirous 11. februára 1858. Odvtedy vraj bola dcéra tamojšieho mlynára svedkom tohto úkazu ešte 17 ráz. Krásna pani sa predstavila dievčine ako Nepoškvrnené Počatie.

Ako sa modlí deviatnik

– Zvolíme si úmysel, za ktorý sa chceme počas deviatnika modliť.- Každý deň sa s dôverou pomodlíme k Panne Márii na tento úmysel.- Svoje ranné zamyslenia (meditky) môžeme zamerať na Pannu Máriu.- Do všetkého sa intenzívne vložíme, veď vieme, s kým sa pretekáme.- Určite nám bude fandiť celé oratko dona Bosca – na čele s Dominikom. 

Prevzaté z http://www.saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.