Začína provinciálna kapitula saleziánov na Slovensku

(Šachtičky, 4. mája 2013) – 5.-10. mája 2013 sa neďaleko Banskej Bystrice stretne viac ako 60 bratov – delegátov na provinciálnej kapitule, ktorá je predprípravou na už 27. generálnu kapitulu. Delegáti za jednotlivé komunity sa budú počas piatich dní venovať viacerým oblastiam života provincie od zhodnotenia doteraz stanovených cieľov až po víziu smerovania v najbližších rokoch. Delegáti sa okrem troch základných okruhov tém: Mystici vo Svätom duchu, Proroci bratstva a Sluhovia mladých (všetky témy majú svoj hlbší a rozsiahlejší obsah pre bratov) budú venovať aj dôležitým bodom v oblasti investičných priorít, organického projektu provincie, provinciálneho direktória, reštrukturalizácie regiónov v Európe či voľbe delegáta na Generálnu kapitulu saleziánov z celého sveta. Modlime sa za našich saleziánov a vyprosujme požehnanie a dary Ducha Svätého, aby boli vnímaví na jeho podnety pri budovaní provincie a službe mladým na celom Slovensku.

Informoval: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.